TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Pomoc dla firm w czasach pandemii

Ulgi w należnościach, w tym płatnościach podatków i składek ZUS, instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm a także dopłaty do kredytów. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad pakietem osłonowym dla firm  – to niektóre z propozycji jakie mają znaleźć się w pakiecie osłonowym dla firm, czyli zestawem propozycji zmian w prawie, które pomogą przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Propozycje zmian, jakie zamierza wprowadzić resort przedstawiła podczas konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Odroczenia w płatnościach

Nowe przepisy mają ułatwić rozliczenie VAT dzięki przesunięciu wejścia w życie z 1 kwietnia na 1 lipca br. nowego JPK. Wpisywanie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych również zostało przesunięte do 1 lipca. Pojawią się również: ułatwienia w split payment, wcześniejsze zwroty VAT, ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany w schemacie pomocy publicznej – rozszerzenie jej dla MŚP i dużych firm. Firmy będą mogły również zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu. Zniesiona ma być też opłata prolongacyjna.

Poprawa płynności finansowej

W komunikacie ministerstwa możemy przeczytać, że poprawa płynności finansowej przedsiębiorców ma nastąpić również przez odliczenie “wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku będzie można odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat. Pojawić ma się też wsparcie BGK przy gwarancjach i dopłatach do kredytów.

Udzielana ma być również pomoc finansowa w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 proc. kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu – dodano w komunikacie. Mają zostać uruchomione dopłaty do oprocentowania kredytów, poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

Resort rozwoju pomyślał również o pracownikach. Znowelizowana zostanie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Z sześciu do trzech miesięcy ma zostać skrócony okres kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Kryzys oznaczać ma spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc.

W przypadku zaś przestoju pracownikom przedsiębiorców, którzy przechodziliby kryzys w związku z koronawirusem, przysługiwać będzie świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo przysługiwać ma wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnej płacy za pracę.

Przedsiębiorcy natomiast z ubezpieczeniem chorobowym, którzy w związku z koronawirusem nie będą mogli wykonywać działalności gospodarczej, otrzymają z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzymają zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji. Przedsiębiorcy będą mogli też liczyć na zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawują osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną, albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Składki na ZUS

Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że “Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności”.

Odroczenie terminu płatności składek może nastąpić, kiedy przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

W przypadku kiedy, przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć też wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które sprawia, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby spowodować zamknięcie działalności – składki mogą być umorzone.

Ministerstwo Rozwoju / www.biznes.gov.pl

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...