Polska wśród najlepszych gospodarek podczas pandemii

281

Polska znalazła się na szóstym miejscu wśród 23 bogatych krajów w indeksie opracowanym przez The Economist, porównującym, jak dobrze radziły sobie gospodarki podczas pandemii.

Tygodnik zbadał zmiany podczas pandemii w pięciu wskaźnikach ekonomicznych i finansowych: PKB, dochód gospodarstwa domowego na osobę, ceny akcji, inwestycje i dług publiczny w relacji do PKB.

Na podstawie tych czynników ustalono, że Dania, Słowenia i Szwecja radziły sobie najlepiej, podczas gdy Hiszpania, Wielka Brytania i Japonia były najgorsze. Polska znalazła się na wspólnym szóstym miejscu obok Irlandii, tuż za Chile i Norwegią, a przed Holandią i Stanami Zjednoczonymi.

Źródło: https://twitter.com/BrannanM

Polska szczególnie dobrze wypadła pod względem długu publicznego, który wzrósł zaledwie o 5 punktów procentowych w relacji do PKB. Tylko trzy inne kraje – Norwegia, Irlandia i Dania – miały niższe wyniki. Podobnie 3,1% wzrost PKB Polski poprawiły tylko Irlandia, Chile i Norwegia.

Wzrost dochodu gospodarstw domowych na osobę o 3,3% oraz wzrost cen akcji o 25,4% w Polsce były dziewiątym najlepszym wynikiem spośród 23 krajów objętych indeksem. Polska odnotowała jednak spadek inwestycji o 7,1%, co było jednym z najgorszych rezultatów w zestawieniu.

Źródło: economist.com