Polska przegrała w TSUE. Platformy cyfrowe muszą weryfikować treści użytkowników

Christian Lue unsplash

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę wniesioną przez Polskę. Oznacza to konieczność weryfikacji przez platformy cyfrowe treści od użytkowników.

Polska wniosła skargę na art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Uznała przepis za naruszający wolność wypowiedzi i informacji zagwarantowaną przez Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Nakazuje on weryfikację treści przesyłanych przez użytkowników przez platformy cyfrowe.

Zgodnie z art. 17 dostawcy usług udostępniania treści online są odpowiedzialni za bezprawne zamieszczanie różnych treści objętych ochroną.

TSUE ogłosił wyrok w sprawie polskiej skargi i ją oddalił. Zwrócił uwagę na fakt, że mając świadomość zagrożeń, jakie mogą przynieść narzędzia automatycznego rozpoznawania i filtrowania, ustanowiono jasne granice dla takich środków.

Jednocześnie dostosowując art. 17 do prawa wewnętrznego państwa członkowskie – w tym Polska – mają opierać się na wykładni przepisu pozwalającej zapewnić sprawiedliwą równowagę miedzy prawami podstawowymi chronionymi przez kartę praw podstawowych.

Źródło: wirtualnemedia.pl