E-podręczniki Ukraińskiego IMTE bez zużywania danych

Ukraina

Strona, na której znajdują się  e-podręczniki Ukraińskiego IMTE znalazła się na liście stron BIP MC. Jest to wykaz stron, z których korzystanie nie zużywa  danych pakietowych.

25 kwietnia na stronie BIP MC do wykazu stron „zero rating” dodano podstronę Ukraińskiego Instytutu Modernizacji Treści Edukacyjnych. Oznacza to, że korzystanie z niej nie będzie wiązało się ze zużywaniem danych pakietowych.

Na stronie Ukraińskiego Instytutu Modernizacji Treści Edukacyjnych  znajdują się e-podręczniki i materiały edukacyjne, dzięki którym dzieci z Ukrainy mogą korzystać z edukacji zdanej.

Źródło: gov.pl