Połowa pracowników pracuje efektywniej pracując zdalnie

44
Tyler Franta unsplash

48 proc. osób uważa, że praca zdalna, pozbawiona bezpośredniego nadzoru przełożonego, wpływa na ich wydajność pozytywnie. Przeciwnego zdania jest 9 proc. badanych. To wyniki raportu ClickMeeting.

Raport pt. „Jak oceniamy pracę zdalną po roku pandemii?” udowadnia, że Polakom odpowiada praca zdalna. Podstawą raportu była ankieta, którą przeprowadzono w styczniu i lutym tego roku. Wzięło w niej udział 616 osób.

„Praca w domu oznacza również utrudniony kontakt z innymi pracownikami i członkami zespołu oraz menedżerami. Jednak aż 48 proc. badanych przez ClickMeeting stwierdziło, że właśnie brak bezpośredniego nadzoru pozytywnie wpłynął na efektywność ich pracy” – czytamy w raporcie.

Tylko 9 proc. jest odmiennego zdania. 17 proc. stwierdziło też, że praca online wpłynęła pozytywnie na ich relacje z szefem. A 13 proc. uznało, że wręcz odwrotnie.

Z danych wyłania się wniosek, że lubimy pracować zdalnie. Tym bardziej, że na tak postawione pytanie średnia odpowiedzi wyniosła 7 na 10 możliwych punktów.

Najwięcej osób ceni sobie oszczędność czasu, którego nie wykorzystuje na dojazdy. To odpowiedź 72 proc. respondentów. 23 proc. nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

Jednocześnie pracując  online poświęcamy temu więcej czasu.

„Ponad połowa respondentów zwróciła uwagę na fakt, że od kiedy dom stał się jednocześnie biurem, ich czas pracy uległ wydłużeniu. Zdaniem tylko 38 proc. ich czas pracy nie wydłużył się, a dla pozostałych 6 proc. jest to kwestia trudna do rozstrzygnięcia”- napisano w rapocie.

Jednak są i ciemne strony tych badań i nie wszyscy są tak całkowicie zadowoleni z pracy online. Tylko 24 proc. badanych chciałoby tak pracę wykonywać w pełnym wymiarze. Coraz więcej osób chce również powrotu do pełni pracy stacjonarnej – 15 proc.

65 proc. badanych chciałoby łączyć pracę w domu i w biurze.

W stosunku do analogicznego badania z września 2020 r. więcej osób mówi o braku relacji interpersonalnych- 32 proc. (we wrześniu-20 proc.)

40 proc. osób  uznaje, że praca online pozytywnie płynęła na ich relacje domowe. Innego zdania jest 20 proc. badanych, którzy widzą negatywny wpływ pracy w domu.

Chociaż przyzwyczailiśmy się do pracy zdalnej i dostrzegamy jej pozytywne aspekty, to jednak wielu zaczyna już brakować wcześniejszego modelu pracy. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy pracując online pracuje nam się lepiej czy gorzej.

Źródło: bankier.pl

Czytaj także: