Konsultacje Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

61
FE_POPC_poziom_pl

Trwają konsultacje Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Uwagi do Programu można składać do 25 maja.

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. 

Cele Programu:

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • udostepnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczenstwa dla jst i przedsiębiorców.

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców,
 • administracji publicznej,
 • organizacji pozarządowych,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.

Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych. 

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu odbędzie się 13 maja od 10.00 do 15.00.

Źródło: polskacyfrowa.gov.pl