Połączenie sieci regionalnych w Polsce Wschodniej

475

Pod rzeką Bug w okolicach Gnojna (Lubelskie) połączone zostały regionalne sieci szerokopasmowego internetu budowane w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w Podlaskiem i Lubelskiem.

W sumie obie sieci będą miały blisko 5 tys. km (blisko 1,9 tys. km sieć podlaska i 3 tys. km sieć lubelska). Obydwa projekty są w ostatniej fazie inwestycji. W lubelskim wybudowano już ponad 99 proc. planowanej sieci, a na Podlasiu gotowe jest 98 proc. rurociągów światłowodowych, a odebrane 70 proc.
W Podlaskiem właśnie wybrano operatora infrastruktury, którym jest firma Green Operator z Warszawy. Nie wiadomo kiedy zostanie podpisana umowa z operatorem, ponieważ odwołała się firma Longside Investments (spółka Alcatela-Lucenta), której oferta przegrała w postępowaniu.
Oprócz połączenia z siecią lubelską, gotowy jest już również tzw. punkt styku sieci podlaskiej z województwem warmińsko-mazurskim w okolicach Ełku. Pod koniec kwietnia w Sandomierzu symbolicznie połączono sieć lubelską z siecią świętokrzyską, która ma ponad 1,4 tys. km. Lubelska sieć będzie się łączyć jeszcze w niedalekiej przyszłości z siecią podkarpacką.
Źródło: TELKO.in
Zdjęcie: stjames-streatham.org.uk