Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych: zmiany w prawie budowlanym

28 czerwca weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, dzięki której budowa telekomunikacyjnych linii kablowych nie wymaga już zgłoszenia budowlanego.
Wspomniana zmiana ma przede wszystkim uprościć i przyśpieszyć realizacje inwestycji w sieci szerokopasmowe. Dzięki nowelizacji inwestor jest praktycznie zwolniony z formalności wiążących się z procesem budowlanym. Należy pamiętać, że prace związane z instalowaniem kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej nie stanowią robót budowlanych.
Zmiany w Prawie budowlanym mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na projekty budowy sieci szerokopasmowych przeznaczono ponad miliard euro, a pierwszy konkurs ma być ogłoszony już po wakacjach.
Źródło: TELKO.IN