Polacy przeznaczają prawie 2% rocznego dochodu na łącze internetowe

Portal AddictiveTips.com wyliczył kwoty, które mieszkańcy Europy przeznaczają na opłacanie łącza szerokopasmowego w ciągu roku. Największą część swojego rocznego wynagrodzenia netto wydają Albańczycy (7,1%), na drugim miejscu znalazła się Macedonia (6,8%).

Stosunek rocznych kosztów do dochodów przedstawiono dla 23 krajów. Powyżej 3% wydają mieszkańcy Czarnogóry, Grecji, Portugalii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii.

W Polsce przeznacza się 1,9% rocznego dochodu netto. Oznacza to, że wydajemy 167,99 EUR (ok. 765,73 PLN ). Koszt miesięczny to 14 EUR (ok. 63,78 PLN)

Analiza kosztów dostępu dla krajów europejskich wykazała, że najwięcej wydaje się w Norwegii (średnia roczna opłata to 798,12 EUR). Na drugim miejscu jest Szwajcaria (ale wydają tylko 1,1% rocznego dochodu), a na trzecim – Belgia.

Źródło: cyfrowa.rp.pl