Pół miliona osób mogło stracić pracę w sektorze MŚP

fot. Pixabay

Co trzecia firma z sektora MŚP musiała ograniczyć zatrudnienie. Tak wynika z badania Banku Gospodarstwa Krajowego. Autorzy badania oceniają jednak, że wraz ze znoszeniem ograniczeń i wzrostem wykorzystania narzędzi z tarczy antykryzysowej małe i średnie firmy powinny ograniczać tempo zwolnień.

Główny ekonomista BGK Mateusz Walewski, komentując wyniki badań zauważył, że rośnie odsetek firm (z 17,3 proc. w pierwszym etapie do 35,2 proc. w drugim etapie), które deklarują, że musiały ograniczyć zatrudnienie.

Ekspert szacuje, że do 8 maja pracę w sektorze MŚP mogło stracić już nawet 500 tysięcy osób, czyli ponad 8 proc. zatrudnionych w sektorze. Najwięcej osób zwalniają firmy najmniejsze, zatrudniające do 9 pracowników.

Jednocześnie trudno dokładnie stwierdzić, jak liczby te przełożą się na wzrost bezrobocia, ponieważ istotna część osób już zwolnionych, to pracownicy zatrudnieni na kontraktach cywilnoprawnych oraz obcokrajowcy.

W ocenie Walewskiego, apogeum wzrostu redukcji zatrudnienia już za nami i – wraz ze znoszeniem ograniczeń i wzrostem wykorzystania narzędzi z tarczy antykryzysowej – małe i średnie firmy będą ograniczały tempo zwolnień.

Ekonomista zwrócił także uwagę, że badanie przeprowadzono w newralgicznym momencie, gdy nie uruchomiono jeszcze wiele instrumentów rządowych do walki z kryzysem wywołanym przez COVID-19.

Jak wynika z badania, w przypadku utrzymywania restrykcji przedsiębiorcy coraz częściej rozważają ograniczenie działalności i redukcję zatrudnienia.

Odsetek firm, które planują redukcję zatrudnienia, jeśli sytuacja spowodowana epidemią nie ulegnie zmianie, wzrósł w drugim etapie badania do 30,2 proc. z 19 proc. w pierwszym etapie. Z kolei odsetek firm, które w przypadku braku poprawy sytuacji planują ograniczyć działalność nie zmienił się i wyniósł w obydwu etapach 40,8 proc.

Z badania przeprowadzonego przez bank wynika, że rośnie też odsetek firm korzystających z rozwiązań zaproponowanych w tarczy antykryzysowej. Odsetek ten wzrósł do 56,9 proc. w drugim etapie badania z 23,8 proc. w pierwszym etapie.

“Małe i średnie firmy mają coraz większą wiedzę o tarczy antykryzysowej i coraz częściej z niej korzystają. Prawie wszyscy zainteresowani znają przynajmniej ogólne jej założenia. Rośnie odsetek tych, którzy znają rozwiązania tarczy szczegółowo: z 67 proc. w pierwszym etapie badania, do 81 proc. w drugim etapie” – komentuje ekspert.

Badanie przeprowadzono w dwóch etapach: 14‒24 kwietnia oraz 27 kwietnia‒8 maja 2020 r.

Źródło: PAP Biznes