TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

PING Tygodnia 23.07 – 30.07.2017

Trwają prace nad zmianami w Prawie telekomunikacyjnym i innych ustawach. Nowelizacja przepisów zmierza w stronę upraszczania procedur, zwiększenia efektywności w dostępie obywateli do usług telekomunikacyjnych i ułatwień na drodze rozstrzygania sporów konsumentów z dostawcami usług.
Planowaną zmianą w Megaustawie, która będzie najbardziej odczuwalna, jest zdecydowane uproszczenie procedury zakładania i uruchamiania nowych punktów dostępowych do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego.
Inną zmianą jest gruntowna reforma w systemie rozstrzygania sporów między konsumentem a dostawcą usług. Nowelizacja przepisów zlikwiduje Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE i zastąpi go procedurą ADR – pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich
[źródło: http://www.uke.gov.pl/]
UKE aktywnie uczestniczy w prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji pracach nad projektem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, której jednym z głównych celów jest poprawa sytuacji abonentów na rynku usług Premium Rate. 
Najważniejsze z wypracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji i UKE propozycji mają na celu ochronę najmniej świadomych abonentów poprzez wprowadzenie domyślnego progu kwotowego, po przekroczeniu którego nastąpi blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie. Mają one na celu również ograniczenie negatywnych skutków nadużyć dla abonenta – projekt przewiduje bowiem zasadę nieponoszenia kosztów usług świadczonych niezgodnie z przepisami, a także zwiększenie przejrzystości rynku usług Premium Rate poprzez poprawę funkcjonowania  rejestru tych usług, prowadzonego przez Prezesa UKE.
[źródło: http://www.uke.gov.pl/]
Od 17 lipca do 7 sierpnia trwają konsultacje społeczne ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Dzięki OSE wszystkie szkoły w Polsce uzyskają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu. 
OSE ma na celu przede wszystkim wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci poprzez udostępnienie im nie tylko szerokopasmowego internetu, ale także cyfrowych zasobów edukacyjnych.
13 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”, zobowiązującą ministra cyfryzacji do przygotowania ustawy dotyczącej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. We współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowano projekt, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.
[źródło: https://mc.gov.pl/]
Od 17 lipca aż do 16 sierpnia br. każdy chętny może złożyć propozycję organizacji warsztatu, który miałby się odbyć w trakcie jesiennej konferencji organizowanej przez IGF Polska. Środkowoeuropejskie Forum Zarządzania Internetem 2017 poświęcone będzie zarządzaniu Internetem, czyli wszystkim tematom które są związane z prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami rozwoju, funkcjonowania i korzystania z sieci.
Listopadowa konferencja to druga już edycja polskiego Forum Zarządzania Internetem. Jest to również sztandarowa inicjatywa IGF Polska – Forum Cyfrowego Rozwoju, które powstało z inicjatywy m.in. Ministerstwa Cyfryzacji.
[źródło: https://mc.gov.pl/]
W z związku z koniecznością uzyskania przez wszystkich wnioskodawców działania 2.1 POPC „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydłuża nabór wniosków o dofinansowanie do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Działania szkoleniowe wdrażane przez gminy samodzielnie lub w partnerstwie z ngo będą dotyczyły nabywania i rozwijania wybranych kompetencji cyfrowych przez ich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z e-usług publicznych. Alokacja na konkurs wynosi 160 mln zł i zostanie podzielona na 8 regionów, grupujących od 1 do 3 województw, w ramach których wyłonieni zostaną operatorzy, którzy po podpisaniu umów
[źródło: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/]
Do UOKiK wpływały skargi konsumentów, którzy sygnalizowali, że przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne nie udostępniają nagrań telefonicznych rozmów sprzedażowych, w trakcie których ustalono warunki nowej umowy. Z drugiej strony, przedsiębiorcy często powołują się na treść takich rozmów przy rozpatrywaniu reklamacji konsumentów. Dlatego urząd postanowił sprawdzić te informacje. Od maja 2016 roku prezes UOKiK przeanalizował praktyki 11 przedsiębiorców.
Wątpliwości urzędu wzbudziły praktyki Cyfrowego Polsatu oraz Vectry, która jednak zadeklarowała wprowadzenie zmian. Prowadzone postępowania wyjaśniające – w razie braku zmiany dotychczasowej praktyki przedsiębiorców w zakresie udostępniania nagrań – mogą skutkować wszczęciem postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
[źródło: http://satkurier.pl/]
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało odpowiedź na czerwcową interpelację posła Adama Ołdakowskiego PiS, który niepokoił się o system rejestracji kart pre-paid w kontekście możliwości odsprzedawania zarejestrowanych kart SIM, braku konieczności aktualizacji danych użytkowników, czy w ogóle nie podjętą w przepisach kwestię kart zarejestrowanych przez osoby już zmarłe.
Odpowiedź MC brzmi: “Kwestia wtórnego obrotu kartami przedpłaconymi była sygnalizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji już na etapie przygotowywania przepisów ustawy. Ministerstwo Cyfryzacji wskazywało, że rejestracja kart przedpłaconych, jako sposób realizacji celów ustawy, jest mechanizmem o niskiej efektywności. Jednocześnie wymaga dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego po stronieprzedsiębiorców telekomunikacyjnych. Co więcej, resort cyfryzacji podnosił, że rejestracja kart przedpłaconych może skutkować rozwojem wtórnego obrotu kartami tak, aby niejako obejść przepisy ustawy”
W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Cyfryzacji wskazało również, że wtórny obrót kartami nie jest niedozwolony, a kwestii kart po zmarłych osobach nie regulują żadne dodatkowe przepisy poza prawem dziedziczenia.
[źródło: http://www.telko.in/]

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...