TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

PING Tygodnia 16.05 – 23.05.2017

 
Kilka dni temu serwis Niebezpiecznik.pl informował o hakerskim ataku na Centrum Projektów Polska Cyfrowa (obecnie CPPC realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji).  
Ataków było kilka: pod koniec marca dotarły do nas informacje, że doszło do poważnego ataku na CPPC. Ktoś włamał się i podmienił zawartość strony internetowej na napis: “Hacked By MuhamadEmad”. Kolejne ataki dotyczyły wysyłania maili podszywających się pod ważnych pracowników CPPC oraz podejrzenie wycieku danych z prywatnej chmury CPPC. To już dużo bardziej poważne zagrożenia.
[źródło: http://ictprofessional.pl/hakerski-atak-na-cppc-instytucje-zarzadzajacymi-srodkami-z-funduszy-ue/]
Pełna informatyzacja kraju to ogromna szansa, ale także spore zagrożenie. Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa, podkreśla, że ogromną szansą na rozwój cyfrowej infrastruktury w naszym kraju jest partnerstwo z sektorem prywatnym. Podkreśla również rolę publicznych podmiotów (np. Poczty Polskiej) w informatyzacji usług publicznych.
GUS podaje, że w ubiegłym roku dostęp do internetu miało ponad 93 procent polskich przedsiębiorstw. 93,6 procent skorzystało z usług e-administracji. Ponad 80 procent gospodarstw domowych miało dostęp do komputera. Kazimierz Smoliński dodał na koniec, że pełna cyfryzacja może być też zagrożeniem: „Pełna cyfryzacja może być też zagrożeniem, bo wystarczy duży blackout, brak prądu i nic nie działa. Dlatego trzeba postępować rozważnie i niewykluczone, że pewne rzeczy dublować”.
[źródło: http://ictprofessional.pl/przyspieszenie-cyfryzacji-kraju-wedlug-resortu-infrastruktury/]
Z aktualnej wersji projektu ustawy o opłatach abonamentowych wynika, że sieci kablowe oraz dostawcy płatnej telewizji mogą oczekiwać zysku w wysokości od 6 do 10 procent kosztów, które poniosą za przekazanie Poczcie Polskiej informacji o abonentach RTV.
Od razu trzeba zaznaczyć, iż na zwrot kosztów mogą liczyć dostawcy telewizji płatnej. Autorzy projektu ustawy są zdania, że to rozsądny zysk. Wprowadzenie ustawy nie będzie się zatem wiązało z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów, czyli nie ma tutaj mowy o stracie.
[źródło: http://ictprofessional.pl/jaki-zysk-za-przekazywanie-danych-o-abonentach/]
Resort finansów szykuje rewolucję. Chodzi o podzieloną płatność VAT w transakcjach B2B. Właściciele firm mają wybór – faktury za zakupy mogą regulować w tradycyjny sposób lub mogą używać dwóch osobnych kont. Na pierwsze będzie wtedy należało przelewać kwotę netto, a na drugie wartość VAT. Wiąże się to także ze zmianami zasad zwrotów VAT.
Model splint payment jest dobrowolny. Wiąże się jednak z posiadaniem dodatkowego konta bankowego, na które wpływałby jedynie VAT. Ten dodatkowy rachunek VAT znalazłby się pod kontrolą fiskusa. Środki zgromadzone na tym rachunku należałyby do przedsiębiorcy, jednakże byłyby zablokowane, aby ten nie mógł swobodnie nimi operować. Miałby tylko możliwość opłacać VAT lub go otrzymywać. Zakładaniem takiego rachunku zajmowałyby się banki lub SKOKi. Ministerstwo obliczyło, że to ok. 600 podmiotów. Splint payment ma być sposobem na walkę z oszustwami. Dostawca nie będzie mógł dla swoich korzyści wykorzystywać VAT należnego fiskusowi. Projekt czeka jeszcze na opiniowanie, a nowe zasady miałyby obowiązywać od nowego roku.
[źródło: http://ictprofessional.pl/dwa-konta-osobne-do-przelewow-osobne-do-vat-czy-to-dobry-pomysl/]
Drugi konkurs POPC zakończony.  2 mld zł rozdzielą między siebie podmioty – 16 obszarów dla Netii, po 12 dla Orange i spółek z grupy Nokia/InfraCapital. 
Z kwoty tej blisko 1,5 mld zł przypada na trzech największych beneficjentów – Nokia/InfraCapital: około 494 mln zł, Netię: około 485 mln zł i Orange: około 460 mln zł.
Spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych projekty na 58 obszarach konkursowych, co stanowi ponad 73 proc. wszystkich udostępnionych obszarów.
[źródło: http://www.telko.in]
Polska, wraz z 14 państwami członkowskimi UE, wezwała Komisję Europejską do podjęcia szybkich działań na rzecz opracowania stanowiska UE w sprawie przepływu danych w ramach negocjowanych umów handlowych. Postulat taki został zawarty w przesłanym 15 maja liście do gabinetu Wiceprzewodniczącego komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.
List ma na celu skłonić Komisję Europejską do przedstawienia ambitnych propozycji w zakresie reguł, na podstawie których zapewniony byłby przepływ danych z państwami spoza UE, przy jednoczesnym poszanowaniu unijnych wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych. Jedną z największych barier w swobodnym przepływie danych są wymogi w zakresie lokalizacji danych – jak bowiem wskazuje list, od 2006 roku nastąpił 160 proc. wzrost w wymogach lokalizacji danych.
Polska wychodzi z założenia, że  rzeczywisty jednolity rynek cyfrowy w UE nie zaistnieje bez zniesienia  barier fragmentaryzacji wewnętrznej oraz bez zapewnienia realnych warunków konkurencji w otoczeniu globalnych procesów ekonomii cyfrowej.
[źródło: https://mc.gov.pl/]
15 czerwca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, które wprowadza zasadę „roam like at home”. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako Regulator rynku telekomunikacyjnego oczekuje wypełnienia tych obowiązków przez krajowych operatorów mobilnych.
Dokumenty prawne KE, wytyczne BEREC oraz przyjęte ustalenia wewnątrzwspólnotowe w precyzyjny sposób tłumaczą operatorom w jaki sposób należy zaimplementować nowe rozwiązania roamingowe, oraz to w jakich przypadkach mogą pojawić się ewentualne ograniczenia dla abonentów ich sieci.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez operatorów obowiązków określonych w rozporządzeniu, Prezes UKE zażąda natychmiastowego zaprzestania takiego naruszenia oraz podejmie wszelkie konieczne działania wynikające z obowiązujących przepisów, włącznie z możliwością nałożenia kar pieniężnych.
[źródło: http://satinfo24.pl/]
 
W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KIKE, które odbędzie się dnia 2017-06-13, w imieniu środowiska MiŚOT zapraszamy wszystkich zrzeszonych jak i niezrzeszonych w Izbie na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą środę (2017-05-24) o godzinie 14:00 w Warszawie w Warszawskim Domu Technika NOT Spółka z o.o., ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa.
[źródło: https://www.epix.net.pl/]

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...