TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

PIIT w sprawie PKE

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała – w ramach konsultacji społecznych – do Ministerstwa Cyfryzacji swoje uwagi do projektu ustawy prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy ją wdrażającej.

Zasadniczy postulat, który PIIT konsekwentnie podtrzymuje już praktycznie od lat, to ograniczenie implementacji Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej do zakresu przewidzianego przez tę dyrektywę. W stanowisku izba zwraca uwagę na zapisy polskiej ustawy, które nie wynikają z EKŁE. To właśnie one budzą największe obawy przedsiębiorców, gdyż wprowadzają na polskim rynku zasady odmienne niż w pozostałych krajach UE. Jest to, zdaniem przedstawicieli PIIT, niezgodne z założeniami jednolitego rynku europejskiego.

Najważniejsze uwagi PIIT do projektu ustawy PKE to:

  • zdecydowanie nie zgadzamy się podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty telekomunikacyjnej z 0,05% do 0,25% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
  • sprzeciwiamy się także zamianie opłat za wydanie pozwolenia radiowego, prawa za korzystanie z częstotliwości czy prawa do wykorzystania zasobów numeracyjnych.  Za niewłaściwy punkt odniesienia dla określenia wysokości tych opłat uznajemy przeciętne wynagrodzenie, które nie mówi niczego o kondycji rynku telekomunikacyjnego (nie ma żadnego powiązania zmiana wartości rynku i przeciętnego wynagrodzenia).
  • nie zgadzamy się na ograniczanie liczby wzorców umownych, które naszym zdaniem spowodować może, że dokumentacja stanie się dla klientów zbyt obszerna i mało przejrzysta.
  • jesteśmy przeciwni nakładaniu na przedsiębiorców telekomunikacyjnych szeregu wymogów w zakresie usług fakultatywnego obciążania rachunku (UFOR), których w EKŁE nie ma.
  • nie zgadzamy się na wykraczanie poza obowiązki wynikające z Kodeksu w przepisach dotyczących zwrotu środków prepaid.  Zgodnie z EKŁE następuje on wyłącznie przy zmianie dostawcy usług.
  • sprzeciwiamy się obniżeniu wysokości odszkodowań za bezpodstawne zerwanie umów terminowych przez abonentów. Regulacja ta jest niezgodna nie tylko z EKŁE, ale także z zasadą odszkodowania na gruncie prawa cywilnego, jak i decyzją Prezesa UOKiK (DOZIK-13/2022 z 10 października 2022 r.).
  • postulujemy usunięcie z projektu tzw. zero-rating dla ruchu do stron internetowych i aplikacji wskazywanych w urzędowym wykazie Ministerstwa Cyfryzacji. Przepis ten został wprowadzony do Prawa telekomunikacyjnego spec-przepisami COVID-owymi.
Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...