Pierwsze posiedzenie komitetu FERC

72
pieniądze, flaga UE

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego dla programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zatwierdzono metodykę oraz kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.1. Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego. Pojawił się też harmonogram naboru konkursów w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) ma budżet w wysokości 2 mld euro. Pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wsparcie w programie będzie miało formę dotacji.

Odbiorcy środków to obywatel, administracja samorządowa, ale również instytucje kultury, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

28 lutego 2023 roku obyły się obrady Komitetu Monitorującego FERC. Omówiono na nich założenia programu FERC oraz doświadczenia z realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zatwierdzono metodyki i kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.1. Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego.

W ramach tego priorytetu wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do szerokopasmowego internetu. Jednocześnie internet ma mieć jak najwyższe parametry techniczne tam, gdzie obecnie stwierdzono braki w zakresie dostępu do Internetu o wysokich przepustowościach.

W trakcie obrad pojawił się również harmonogram naboru konkursów w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, a przedstawicielka CPPC – Dyrektor Departamentu Naboru Projektów – Patrycja Choderska zaprezentowała kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.1 FERC. Dyrektorka Biura Projektów Sektora TCB -Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo – Eliza Pogorzelska omówiła stosowanie uproszczonych metod rozliczenia w formie stawek jednostkowych w tym działaniu.

Powołana została już grupa robocza ds. wdrażania Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe w programie FERC.

Źródło: gov.pl