PGE przejmuje PKP Energetykę

43

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej wyraziła zgodę na przejęcie od funduszu CVC Capital Partners spółki PKP Energetyka. Zapewnia ona dostawy energii dla kolei w Polsce.

W dniu 28 grudnia 2022 roku Zarząd PGE poinformował, że rada nadzorcza PGE wyraziła zgodę na nabycie 100 proc. udziałów PKPE Holding od Edison Holdings za cenę ok. 1 mld 913,5 mln zł. Już została zawarta umowa przedwstępna nabycia udziałów w PKPE Holding, która ma być sfinalizowana 3 kwietnia 2023 r.

Cenę przejęcia PKP Energetyka ustalono w oparciu o wartość przedsiębiorstwa ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. Było to ok. 5 mld 944,5 mln zł. Cena ta może podlegać korektom, szczególnie w kwestii wypływu środków z Grupy PKPE do Edison Holdings.

PKP Energetyka to jedna z najważniejszych spółek w Polsce, która znajduje się na wykazie podmiotów podlegających ochronie. Obok niej są tam PKN Orlen, Grupa Azoty, KGHM, Tauron czy Emitel. Natomiast PKPE Holding jest spółką holdingową, która kontroluje różne podmioty prowadzące działalność skoncentrowaną wokół PKP Energetyka.

O tym, że może dojść do takiego przejęcia, mówił już w październiku Jacek Sasin stosując przy tym typową dla swojego kręgu politycznego retorykę.

— Wiem, że dzisiaj prezes PGE Wojciech Dąbrowski myśli o kolejnych przejęciach, a właściwie jedną nawet już finalizuje. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że to bardzo ważna firma, ważna dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i za chwilę PGE odzyska ją dla Polski — stwierdził Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Teraz doszło do wspominanej finalizacji i pod koniec grudnia zapadła ostateczna decyzja rady nadzorczej PGE.Planowana transakcja podlega standardowej procedurze. Musi chociażby otrzymać akceptację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które może potrwać kilka miesięcy.

Źródło: pkpenergetyka.pl, businessinsider.com.pl