TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Panorama rynku FTTH/B w 2024


Podczas konferencji FTTH 2024 w Berlinie, Rada FTTH Europe przedstawiła kilka raportów dotyczących trendów w rozbudowie sieci światłowodowych w Europie. Ogólna liczba domów z dostępem do FTTH/B w UE39 wzrosła do 244 mln.

Liderami pod względem liczby domów objętych siecią w liczbach bezwzględnych są Wielka Brytania (+4,7 mln), Niemcy (+4,4 mln) i Francja (+2,5 mln). Pierwszą piątkę pod względem rocznych wskaźników wzrostu liczby objętych domów tworzą Belgia (+43 proc.), Wielka Brytania (+38 proc.), Niemcy (+37 proc.), Serbia (+30 proc.) i Chorwacja (+28 proc). Wskaźnik pokrycia siecią FTTH/B w UE39 wynosi obecnie 69,9 proc. (wzrost o 6,5 punktu procentowego w stosunku do 2022 r.), a wskaźnik pokrycia w UE27+UK osiągnał teraz 64,5 proc. (w porównaniu do 55,1 proc. w 2022 r.).

Liczba abonentów FTTH i FTTB w regionie UE39 osiągnęła 121 milionów. Pięć najszybciej rozwijających się rynków pod względem liczby nowych abonentów to Francja (+3,4 mln), Wielka Brytania (+1,8 mln), Turcja (+1 mln), Hiszpania (+985 tys.) i Włochy (+919 tys.).

Do września 2023 r. wskaźnik wdrażania sieci FTTH/B w UE39 wzrósł do 49,6 proc. (wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem). Jest to wyraźny sygnał, że pomimo postępów nadal istnieje ogromna luka między zasięgiem sieci światłowodowej a jej wykorzystaniem. Niemniej jednak poczyniono postępy w obszarze UE27+UK, gdzie wskaźnik adopcji wzrósł o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do 2022 roku, osiągając 52,7 proc. w 2023 roku.

Globalny ranking FTTH/B 2024

Według nowych prognoz, do 2029 roku znacząca część Europejczyków będzie miała dostęp do sieci FTTH/B (światłowód do domu lub budynku).

215 milionów domostw w UE27+UK oraz 312 miliony w całej UE39 (obejmującej również kraje nie należące do strefy euro) powinno mieć możliwość podłączenia się do światłowodu do 2029 roku. Liderami w budowie sieci FTTH/B będą Niemcy (38,6 mln domostw), Francja (33,3 mln) i Wielka Brytania (29,6 mln). Prognozuje się, że liczba abonentów FTTH/B wyniesie 144 miliony w UE27+UK i 201 milionów w UE39. Oznacza to, że odpowiednio 67 proc. i 64 proc. domostw będzie aktywnie korzystać z superszybkiego internetu.

21 krajów osiągnęło wskaźniki penetracji sieci wyższe niż 50 proc. Zjednoczone Emiraty Arabskie przewodzą rankingowi z wynikiem 99,3 proc., a Singapur plasuje się na drugim miejscu z 97,1 proc.. Hongkong (95,3 proc.), Chiny (92,9 proc.) i Korea Południowa (91,5 proc.) uzupełniają czołówkę. W Europie nowym liderem rankingu została Hiszpania, która osiągnęła najwyższy wskaźnik penetracji sieci (78,9 proc.), wyprzedzając Islandię (75,2 proc.), która przez cztery kolejne lata utrzymywała palm pierwszeństwa.

Coraz więcej światłowodu na wsiach

Co ważne, luka cyfrowa między miastami a wsiami powoli się zmniejsza. Obecnie zasięg sieci FTTH/B na obszarach wiejskich w UE27+UK wynosi 48 proc., a więc prawie połowę. To wciąż o 16 punktów procentowych mniej niż w miastach, jednak poprawa w stosunku do roku 2022 (różnica 14 punktów procentowych) napawa optymizmem.

Na szczególną uwagę zasługują kraje, które przodują w budowie sieci światłowodowej na wsiach. Piątka liderów to: Rumunia (92 proc. pokrycia), Dania (90 proc.), Holandia (83 proc.), Łotwa (83 proc.) i Hiszpania (79 proc.).

Wnioski? Coraz szybszy internet dla coraz większej liczby Europejczyków to pewny trend. wkrótce superszybkie łącze może być standardem, a nie luksusem.

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...