Pakiet inicjatyw KE o łączności gigabitowej

Christian Lue unsplash

Komisja Europejska pracuje nad udostępnieniem łączności gigabitowej do 2030 r. MA być ona przeznaczona zarówno dla przedsiębiorstw w UE, jak i wszystkich obywateli i obywatelek. Teraz KE przedstawiła pakiet inicjatyw dotyczących tego projektu oraz z ogłoszeniem konsultacji.

Inicjatywa Komisji Europejskiej w sprawie udostępnienie łączności gigabitowej do 2030 r. to podstawa transformacji sektora łączności w UE. Jest to zgodne z celami Europejskiej Dekady Cyfrowej (tzw. Digital Decade). Teraz KE przedstawiła pakiet dotyczący inicjatywy.W skład pakietu wchodzą trzy elementy:

  1. Wniosek dotyczący Aktu o infrastrukturze gigabitowej  (Gigabit Infrastructure Act /GIA(COM(2023)94)

Akt o infrastrukturze gigabitowej ma zastąpić dyrektywę w sprawie obniżenia kosztów łączności szerokopasmowej 2014/61/EU. To tak zwana dyrektywa kosztowa.

Nowe przepisy umożliwią szybsze, tańsze i bardziej efektywne wdrażanie sieci gigabitowych w całej UE. Pozwoli to na osiągnięcie celu do 2030 r., a także przyspieszy wdrażanie zaawansowanych sieci opartych na światłowodach i 5G.

Komisja Europejska opublikowała także ocenę skutków projektu ww. rozporządzenia  – Impact Assessment.

2. Projekt zalecenia w sprawie sieci gigabitowej (draft Gigabit Recommendation)

Komisja Europejska przeprowadziła przegląd dwóch wydanych przez siebie zaleceń na podstawie ram regulacyjnych z 2009 r. Dotyczą one regulacji dostępu  w celu zapewnienia aktualnych wytycznych regulacyjnych. Na tej podstawie powstał Projekt zalecenia w sprawie sieci gigabitowej. Jego celem jest spójne stosowanie przepisów dotyczących dostępu zawartych w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej. Pomoże to również krajowym organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w sprostaniu nowym wyzwaniom, które pojawią się w związku z inwestowaniem w sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) i ich wdrażaniem.

3. Konsultacje publiczne na temat przyszłości sektora łączności i infrastruktury


Komisja Europejska zachęca zainteresowane organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne do wypełnienie ankiety konsultacyjnej do 19 maja 2023 r.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat zmieniającego się krajobrazu technologicznego i rynkowego, a także jego ewentualnego wpływu na sektor łączności elektronicznej. Tematem jest również kwestia rodzaj infrastruktury i wielkość inwestycji potrzebnych w Europie dla transformacji cyfrowej.

Wynik konsultacji zostanie przedstawiony przez KE w formie sprawozdania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Kwestionariusz dostępny jest na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Future_of_Connectivity

Źródło: uke.gov.pl