Ostrzeż swoich klientów!

UKE alarmuje! Zachęć klientów do dokładnego sprawdzania nadsyłanych drogą elektroniczną faktur!

Oszuści wykorzystują logotypy dostawców usług telekomunikacyjnych i wysyłają wiadomości e-mail z podobnych do ich adresów. Urząd Komisji Elektronicznej otrzymuje informacje wskazujące na próby wprowadzenia w błąd konsumentów poprzez przesyłanie pocztą elektroniczną fałszywych faktur.
Gdy klient pamięta, że nie wyraził zgody na otrzymywanie  faktur w formie elektronicznej, a mimo to dostaje wiadomości zawierające taką fakturę, należy oczywiście wstrzymać się z realizacją opłaty. To samo tyczy się sytuacji, w której użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, lecz ma wątpliwości co do ich autentyczności. Należy wtedy skontaktować się z biurem obsługi dostawcy usług telekomunikacyjnych w celu zweryfikowania autentyczności przesłanej faktury.
Jak uchronić się przed oszustwem? Oto kilka ważnych rad dla konsumentów:

  • zwróć uwagę na adres, z którego przyszła wiadomość z elektroniczną fakturą,
  • sprawdź poprawność podanego na elektronicznej fakturze numer konta bankowego, na który trzeba przelać należność,
  • faktura w formie elektronicznej przychodzi tylko i wyłącznie na adres, który podaliśmy swojemu dostawcy usług telekomunikacyjnych,
  • jeżeli nie wyraziliśmy zgody na otrzymywanie elektronicznej faktury, nie powinna wpływać na nasz adres e-mail,
  • nie odpowiadajmy na wiadomość z podejrzaną elektroniczną fakturą.

Źródło: www.uke.gov.pl