TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Ostrzeż swoich abonentów!

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni otrzymują z różnych podmiotów informacje sugerujących, że niektórzy abonenci nielegalnie pobierają i rozpowszechniają utwory filmowe, muzyczne itp

Kancelarie prawnicze reprezentujące właścicieli utworów, których prawa zostały naruszone, występują do prokuratur z informacjami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawu autorskiemu. Prokuratorzy wszczynają postępowanie karne, występują do przedsiębiorców telekomunikacyjnych z postanowieniami, w których żądają udostępnienia danych abonentów. Zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorca obowiązany jest udostępnić takie dane.
Osoby, którym udowodnione zostanie naruszenie praw autorskich mogą spodziewać się poważnych sankcji. Dlatego rekomendujemy, aby przedsiębiorcy telekomunikacyjni ostrzegli swoich abonentów o zagrożeniach związanych z nielegalnym pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem utworów. Poniżej prezentujemy tekst, który przedsiębiorca może zamieścić na stronie internetowej lub rozesłać do abonentów.

Dominika Piniewicz, Andrzej Fudala
4Tel Partner Sp. z o.o.

Przykładowa informacja dla abonentów

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, nie ma prawa ani obowiązku kontroli legalności prowadzonej przez abonentów korespondencji elektronicznej. Jednak w celu ochrony Państwa przed odpowiedzialnością z tytułu naruszenia prawa autorskiego choćby nawet nieumyślnego, pragnę Państwa poinformować, że rozpowszechnianie utworów bez posiadania do tego właściwych uprawnień stanowi bardzo poważne naruszenie prawa.
Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

  1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Z poważaniem

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...