Orędzie o cyfryzacji

237

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu poruszyła szereg tematów dotyczących cyfryzacji, rewolucji przemysłowej 4.0 i samych przedsiębiorców. Prześledźmy zatem najważniejsze konkluzje, które przedstawiła von der Leyen.

Nie możemy mówić o obronności Europy bez mówienia o cyberprzestrzeni.

Przewodnicząca KE przypomniała, że cyberbezpieczeństwo ma wpływ na prawie wszystkie dziedziny życia. To kwestia, która łączy prawodawstwo, bezpieczeństwo narodowe, ochronę zdrowia, media i biznes. Świat, w którym żyjemy, jest połączony w sieć. Pozwala to na wiele usprawnień, ale generuje również problemy. Rosnąca liczba podłączonych urządzeń zwiększa również podatność na cyberataki.

Nie powinniśmy zadowalać się reagowaniem na zagrożenia w cyberprzestrzeni, lecz dążyć do przywództwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Powyższe spostrzeżenie polityczki jest niezwykle trafne. Jednak bez solidnej koncepcji nie uda się wyjść poza sferę planów. Na szczęście Ursula von der Leyen przedstawiła również konkrety.

Musimy zdwoić wysiłki, aby przeprowadzić transformację cyfrową zgodnie z naszymi własnymi zasadami i wartościami.

W ramach inicjatywy NextGenerationEU, środki przeznaczone na cyfryzację przekroczą ponad 20 proc. budżetu unijnego. Zmiany dotkną m.in. unijnego aktu prawnego o mikroczipach. To pokłosie kryzysu na rynku półprzewodników. Zaawansowane mikrochipy wspomogą przywództwo technologiczne i przemysłowe.

Bez mikroczipów nie ma cyfryzacji. Całe linie produkcyjne pracują w tej chwili na zwolnionych obrotach, mimo rosnącego zapotrzebowania, z powodu niedoboru półprzewodników.

Przewodnicząca Komisji zapowiedziała m.in. wzmocnienie produkcji wysokowydajnych układów scalonych w Europie w celu uniezależnienia się od producentów azjatyckich. Decydentów martwi obecny trend, który uwidocznił malejący udział Europy w łańcuchu produkcyjnym elektroniki użytkowej. Ma to być kwestia suwerenności technologicznej, która dotknie sprzętów elektronicznych od smartfonów po autonomiczne samochody.

Polityczka dodała, że 2 mld smartfonów na całym świecie korzysta z nawigacji obsługiwanej przez europejskie satelity.

Patrząc w przyszłość, musimy jednocześnie zastanowić się, jak kryzys wpłynął na naszą gospodarkę – od wzrostu zadłużenia, przez zróżnicowany wpływ na różne sektory, aż po nowe metody pracy.

Inwestycje w infrastrukturę światłowodową i sieci 5G mają osiągnąć niespotykany do tej pory poziom. Podobnie ma mieć się rzecz z inwestowaniem w kompetencje cyfrowe.

Europa ma stać się liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Inicjatywa Komisji stanowi uzupełnienie istniejącego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, powszechnie znanej jako dyrektywa NIS2. NIS2 rozszerza zakres poprzedniej dyrektywy, podnosząc wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa dla usług cyfrowych stosowanych w krytycznych sektorach gospodarki i społeczeństwa.

Uczestnicy posiedzenia zauważyli również, że Internet Rzeczy nie doczekał się europejskiej standaryzacji. Przez to producenci urządzeń IoT nie znają rozwiązań i procedur, które preferowane są w krajach Unii. Bart Groothuis, prawodawca prowadzący sprawę NIS2 w Parlamencie Europejskim, podkreślił, że braki w regulacji bezpieczeństwa IoT wpływają na zachowanie klientów, którzy zachowawczo podchodzą do nowej technologii. Konieczne jest wspólne podejście UE do cyberzagrożeń. Wpłynie to napoznanie zalet i zrozumienie zagrożeń, które płyną z IoT, a na dłuższą metę pozwoli konsumentom zaufać Internetowi Rzeczy.

Na początku pandemii broniliśmy go przed naciskami grożącymi mu erozją i rozdrobnieniem. Jednolity rynek jest źródłem dobrych miejsc pracy i konkurencyjności, a co za tym idzie – podstawą naszej odbudowy. Jest to szczególnie ważne na jednolitym rynku cyfrowym.

Von der Leyen wyraziła nadzieję, że PKB strefy euro większości państw UE wróci do poziomu sprzed pandemii już w 2021 roku. Wzrost w strefie euro był w ostatnim kwartale większy niż w USA i Chinach.

NextGenerationEU ma zapewnić zarówno krótkoterminową odbudowę, jak i długoterminowy dobrobyt.

Dopilnujemy też, by ambitnym celom klimatycznym towarzyszyły ambitne cele społeczne. To musi być sprawiedliwa zielona transformacja.

Unia ma też przejąć światowe przywództwo w sprawie zmian klimatycznych i gospodarczych. Celem jest osiągnięcie porozumienia co do kierunków przyszłych działań przed nadejściem 2023 r. Najważniejsze decyzje – w tym dotyczące obronności – mają zapaść w pierwszej połowie przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że nie będzie to zbyt późno.

Fragmenty przemówienia Ursuli von der Leyen pochodzą ze strony ec.europa.eu.

Źródła:

  • reuters.com
  • businessinsider.com.pl
  • euractiv.com