Operatorzy! Dialog techniczny na Śląsku…

963

Województwo Śląskie ogłosiło dialog techniczny poprzedzający postępowanie w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury w formule PPP w projekcie  „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”.

Cały projekt sieci regionalnej przewiduje wybudowanie 495 km kanalizacji teletechnicznej wraz z wciągniętym światłowodem o pojemności 72J, łączącym 58 węzłów szkieletowych na terenie województwa Śląskiego.
Operator Infrastruktury w projekcie będzie odpowiedzialny za przygotowanie infrastruktury ŚRSS do świadczenia usług. Także za jej utrzymanie, zarządzanie, eksploatację czy pozyskanie usługobiorców. Najważniejsze będzie jednak dokonywanie niezbędnych nakładów i inwestycji, tak aby został zachowany cel w jakim ta infrastruktura została zbudowana.
Operator Infrastruktury będzie funkcjonował w modelu tzw. operatora operatorów (ang. Carrier’s carrier) i będzie musiał pozostać neutralny, poprzez brak pozwolenia do świadczenie usług telekomunikacyjnych na rynku detalicznym. W ten sposób zostanie zapewniona neutralność Operatora Infrastruktury, względem  tych operatorów, którym na równych warunkach zapewni się dostęp do infrastruktury ŚRSS.
Ty też możesz wziąć w tym udział! Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym do 20 czerwca 2014 r. Weź udział i wyraź swoja opinię.
Źródło: www.e-slask.pl