TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Okrągły stół dla kobiet w IT

Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało pierwszy okrągły stół dla kobiet i dla podniesienia ich liczby w zawodach IT. Udział w nim wzięły cyfrowe ekspertki i kobiety aktywnie działające na rzecz rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Propozycji ich rozwiązań obecnej sytuacji wysłuchał Krzysztof Gawkowski.

Okrągły stół został zorganizowany w celu wypracowania rozwiązań dla realizacji celów wyznaczonych w Programie Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Jednym z nich jest osiągnięcie 29 proc. udziału kobiet jako specjalistów ICT do 2030 r.

W roku 2022 kobiety stanowiły 16,7 proc. osób pracujących w ICT w Polsce. Średnia europejska wynosi 18,9 proc. Większy udział kobiet w tej branży to nei tylko zwiększenie jej inkluzywności, ale także remedium na deficyt wykwalifikowanych kadr.

– Równowaga płci w tym zakresie jest korzystna zarówno dla samych kobiet, jak i dla rozwoju branży. Większy udziału kobiet w sektorze ICT przyczyni się do zwiększenia różnorodności, która zapewni nie tylko innowacyjność branży, lecz także zmniejszy wciąż rosnący deficyt wykwalifikowanych kadr. Koncepcja okrągłego stołu powstała, ponieważ zależy nam, aby rozmawiać z ekspertkami tego obszaru i zaprojektować najbardziej optymalne rozwiązania. Chcemy również promować kobiety, które już osiągnęły sukces, mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i będą wspierać inne osoby – powiedział Krzysztof Gawkowski podczas okrągłego stołu.

Dlatego też Ministerstwo Cyfryzacji opracowało Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Wprowadza on szereg różnych zmian i ulepszeń w celu zapewnienia stałego wzrostu kompetencji cyfrowych każdej osobie w Polsce. Okrągły stół był okazją to zaproponowania uzupełniających to propozycji legislacyjnych, a także działań nie legislacyjnych wspierających realizację programu.

Poruszono tematy dotyczące skutecznego zwiększania udziału kobiet w branży IT, usunięcie „szklanego sufitu” w ICT czy likwidowanie barier, które kobiety napotykają w zawodach uznawanych stereotypowo za męskie. Uczestniczki okrągłego stołu proponowały dobre praktyki dla branży, także dotyczące szkoleń ICT kierowanych do kobiet.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...