Okiem UKE

172

Ostatnie dwa dni trwającego kongresu przedsiębiorców telekomunikacyjnych poświęcone są sprawom, które szczególnie zajmują małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Za ich merytoryczną zawartość odpowiada Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej.

– Spotykamy się online, ale ta niedogodność dowodzi także, że jako sektor, w którym wszyscy działamy, budujemy nową, wirtualną przestrzeń korzystającą z dokonań transformacji cyfrowej, która wydarzyła kilka lat temu i dzisiaj jest przez nas eksploatowana – podkreślił Jacek Oko, nowy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w nagraniu przesłanym organizatorom XXVII Konferencji KIKE. – Korzystają z niej nauczyciele, administracja, a także medycyna. Mimo ograniczeń funkcjonujemy, za co należą się podziękowania także operatorom telekomunikacyjnym należącym do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W kolejnych zdaniach prezes UKE kilkakrotnie odnosił się do sytuacji pandemicznej, podkreślał także otwartość wysłuchania pomysłów, rozwiązań i propozycji wypracowanych podczas kongresu, wspomniał także o trwających pracach nad rozwiązaniami w zakresie dostępu do podbudowy słupowej, co jest zapewne dobrą wiadomością dla wielu operatorów.

Wydaje się jednak, że najważniejszym przekazem z jego krótkiego wystąpienia jest fakt, iż nowy prezes UKE rozumie jak duża jest w Polsce liczba małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku telekomunikacyjnym i ma świadomość aktualnych problemów branży.

Źródło: KIKE#NEWS