Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o OSE

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazał się tekst jednolity ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Uwzględniene zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, a także zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 maja 2021 r.

Akt prawny przedstawia dwa ważne aspekty dla operatorów telekomunikacyjnych: zadania operatora OSE (rozdział 2) oraz finansowanie (rozdział 3).

Pełen zapis ustawy znajduje się na stronie isap.sejm.gov.pl.