Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz służb – projekt Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia “Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi”.
We wspomnianym dokumencie zostały uregulowane zasady udostępniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych chronionych dany telekomunikacyjnych specjalnie uprawnionym do tego podmiotom, np. służbom bezpieczeństwa, policji, sądom czy prokuratorom. Poprzedni projekt został opublikowany cztery lata temu i spotkał się ze sporą krytyką ze strony operatorów. Niezadowolenie wzbudziła między innymi zasada udostępniania danych na koszt operatorów.
Z projektem można zapoznać się na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297902/katalog/12430944#12430944