Obciążenia MiŚOT-ów okiem prawnika

212
Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni
Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni

Suma wprowadzonych w 2021 roku obciążeń w postaci opłat i podatków w zauważalny sposób dotknie operatorów i spowoduje wzrost ich kosztów operacyjnych.

– Jako najbardziej dotkliwy wskazałbym wzrost opłat za energię elektryczną, w tym również na skutek wprowadzenia tzw. opłaty mocowej, która została nałożona na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 o rynku mocy (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 247, ze zm.) – mówi mecenas Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni. – Pierwotnie zakładała ona obowiązywanie w/w opłaty już od 1 października 2020 roku, jednakże Sejm, poprzez dodatkową nowelizację przepisów, przesunął początkową datę pobierania tej opłaty na 1 stycznia 2021 roku.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorstwa pobierające energię elektryczną nie unikną dodatkowych kosztów. Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stawka netto opłaty mocowej dla odbiorców końcowych innych aniżeli odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym wynosi 0,0762 zł za każdą kWh pobraną w dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:00 do 22:00.

– Zwracamy też uwagę na dotkliwość nałożenia podatku CIT na spółki komandytowe począwszy od 1 stycznia 2021 roku, chyba że wspólnicy spółki komandytowej do końca roku 2020 zdecydowali na odroczenie wejścia w życie powyższego obowiązku opodatkowania przychodów do 1 maja 2021 roku – kontynuuje Paweł Giersz.

W kontekście wzrostu kosztów operacyjnych małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych odczuwalne jest dla nich także zwiększenie od 1 stycznia 2021 roku wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawek minimalnych wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych. Począwszy od 2021 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2800 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie 18,30 zł brutto za godzinę.

Konkluzja: rok 2021 dla operatorów nie przyniósł jednej bardzo dotkliwej zmiany w podatkach i innych opłatach zwiększających koszty operacyjne prowadzonej działalności. Natomiast niewątpliwie w roku 2021 sporym wyzwaniem może okazać się sprostanie sumie nałożonych obciążeń na przedsiębiorców, w szczególności zaimplementowanie podwyżek w taki sposób, aby nie spowodowało to drastycznego wzrostu cen dla klientów.