Nowy zarząd KIKE wybrany

1021

8 września br. odbyło się XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. Zostały na nim przeprowadzone wybory prezesa i członków zarządu izby. Karol Skupień będzie kontynuował pracę na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Kandydując ponownie na stanowisko przezesa izby, Karol Skupień podkreśił, że spodziewa się rosnącego poziomu wyzwań, z którymi w najbliższych latach przyjdzie się mierzyć operatorom. Został on wybrany na kolejną kadencję z widocznym wsparciem większości uczestników zgromadzenia.

Obecni na obradach przedstawiciele firm zrzeszonych w izbie oraz ich reprezentanci (wielu nie pojawiło się osobiście i wystawiło pełnomocnictwa do głosowania) docenili osiągnięcia Karola Skupnia z ostatnich pięciu lat. Już wcześniej podkreślał on także, że chce kontynuować pracę na tym stanowisku i podjąć kolejne wyzwania. Zapowiadał przy tym dalsze obniżeniem stawek za korzystanie przez operatorów z podbudowy słupowej zakładów energetycznych, uporządkowanie systemu opłat za korzystanie z pasa drogowego oraz usprawnieniem skuteczności działań izby.

W skład zarządu nowej kadencji weszli także Adam Wołk-Jankowski oraz Bogdan Kozicki.

Komisja Rewizyjna izby w sprawdzozdaniu rekomendowała przyjęcie absolutorium dla zarządu, szczególnie doceniając działalność GRAP (grupy roboczej do spraw administracji).

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Arkadiusz Koćma, Łukasz Biernacki i Agnieszka Budner.

XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w warszawskiej Atlas Tower przy Alejach Jerozolimskich.

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków KIKE znalazło się także między innymi przedstawienie sprawozdania rocznego z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego KIKE za 2020 rok, przedstawienie informacji dotyczących działalności spółek KIKE Events i KIKE Safe oraz głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu wydatków i wpływów na rok 2021.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Karolem Skupniem, prezesem Zarządu KIKE, którego udzielił nam niedługo przed Walnym Zgromadzeniem Członków: https://isportal.pl/karol-skupien-wywiad/