TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Zielone światło dla OSE

 
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przyjęciu uchwały dotyczącej budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która ma zapewnić szybkie łącze internetowe (przepustowość 100 Mb/s) we wszystkich szkołach w Polsce, gdyż jak dotąd, dostęp do szybkiego internetu posiada zaledwie 10 procent polskich placówek oświatowych.
OSE ma być tworzona w latach 2018-2020, z czego w 2018 roku podłączonych ma zostać 1,5 tysiąca lokalizacji, w 2019 roku – do 12,7 tysięcy, a w 2020 planowane jest osiągięcie wartości docelowej, jaką jest 19,5 tysiąca placówek. Koszty OSE będą w całości pokryte z budżetu państwa i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Jak podaje Ministerstwo, “inicjatywa rządu wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii jest podstawowym elementem podnoszenia ich potencjału edukacyjnego”.
 
Źródło: www.mc.gov.pl

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze