TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Nowy konkurs na sieci szerokopasmowe w białych plamach

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie budowy sieci dostępu do bardzo szybkiego internetu. Ma on na calu zapełnienie kolejnych białych plam. Dla operatorów telekomunikacyjnych przeznaczone są na dofinansowania dwa miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy.

Eksperci Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej przygotowywali warunki nowego konkursu przez kilka miesięcy. W trakcie prowadzone były również konsultacje społeczne. W ramach nowego konkursu i 2 mld zł przeznaczonym w nim na dofinansowania, do sierpnia 2026 roku 400 tys. gospodarstw domowych może uzyskać dostęp do szybkiego internetu.

– Naszym celem jest zapewnienie wszystkim Polakom dostępu do szybkiego internetu, niezależnie od miejsca zamieszkania – mówi Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji.

Ogłoszenie terminu nowego konkursu to także wynik odstąpień od umów przez beneficjentów wcześniejszych konkursów. W trwającym konkursie dostępne będą obszary, które zostały wykluczone z realizacji w wyniku tych odstąpień.

Nowe warunki – sprawniejsza realizacja projektów

W trakcie analizy wcześniejszych konkursów eksperci starali się poznać przyczyny niewystarczającego zainteresowania nimi. Okazuje się, że niektóre wymagania stawiane podmiotom były zbyt wygórowane. Dlatego w nowym konkursie wprowadzono korekty.

– Nowy konkurs to krok w stronę wyrównywania szans cyfrowych i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w całym kraju. Inwestowanie w infrastrukturę internetową jest kluczowe, a dzięki współpracy z sektorem telekomunikacyjnym będziemy mogli skutecznie zlikwidować białe plamy na mapie internetowej Polski. Wierzymy, że to przedsięwzięcie przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całej gospodarce. Wiemy też, że musimy zapewnić firmom odpowiednie warunki do realizacji tych niezwykle ważnych projektów – zapewnia Krzysztof Gawkowski.

Jakie zmiany wprowadzono?

Zmiany w warunkach konkursu, które mają usprawnić realizację zadań i zachęcić operatorów do udziału w budowaniu sieci szerokopasmowych to:
– bardziej „zwarty” charakter obszarów konkursowych,
– wyznaczenie adresów o najniższym koszcie objęcia zasięgiem – tzw. punkt odcięcia wyznacza dostępna alokacja środków,
– możliwość wyboru przez operatorów telekomunikacyjnych biorących udział w konkursie tego, które białe plamy chce objąć projektem; wymogiem jest objęcie minimum 75 proc. obszaru konkursowego,
– preferencyjne warunki dla wnioskodawców, którzy zwiększą zasięgiem sieci liczbę białych plam ponad wymagane 75 proc., 
– większa elastyczność w przypadku napotkania barier inwestycyjnych, która umożliwia uwzględnienie innych dostępnych białych plam.

Niektóre kategorie wniosków mają wymów wniesienia wadium. Ma to być zabezpieczenie procesu i niedopuszczenie do sytuacji, jakie miały miejsce w poprzednich konkursach KPO i FERC. Wtedy nie doszło do zawarcia wielu umów lub od których to umów odstąpiono. Wprowadzenie wadium ma zmienić tę sytuację.

W nowych warunkach ograniczono znaczenie kryterium ubiegania się o mniejsze dofinansowanie niż dostępne na danym obszarze. Zastosowane inne mechanizmy dla osiągnięcia efektywności wydatkowania środków publicznych.

Zmieniono także zasady oceny doświadczenia inwestycyjnego. Powróciło premiowanie większego doświadczenia, przy jednoczesnym odniesieniu jego wartość do sumy wnioskowanego dofinansowania w konkursie.

Wiele z tych elementów było wskazywanych i zaznaczanych przez operatorów w trakcie dyskusji na Ogólnopolskim Zjeździe MiŚOT w Janowie Podlaskim nad realizacją projektów z KOP i FERC:

 Bez zmian pozostały następujące warunki:
-rozliczanie projektów w formule stawek jednostkowych, ograniczające formalności,
– bezwarunkowa waloryzacja dofinansowania o wskaźnik inflacji właściwy dla rynku inwestycji telekomunikacyjnych.

Harmonogram konkursu

6 czerwca 2024 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, a zakończy się ono 6 sierpnia 2024 r.

Publikacja wyników konkursu ma nastąpić we wrześniu 2024 r., natomiast w październiku będą zawierane umowy o dofinansowanie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...