Nowy dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM

18 października obowiązki dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obejmuje Płk Łukasz Wojewoda. Będzie odpowiedzialny za koordynację funkcjonowania i rozwoju Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz realizację Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Płk Łukasz Wojewoda jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na kierunku Łączność i Telekomunikacja. Ukończył też  Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w zakresie Cyberbezpieczeństwa. Posiada m.in. Certyfikat GIAC Information Security Professional (GISP) oraz Certyfikat Certified Ethical Hacker (CEH).

Ma on doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa, łączności i informatyki. Organizował i prowadził procesy obsługi incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również testy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Współtworzył i zarządzał Security Operation Center (SOC) w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Współtworzył też Krajowy System Cyberbezpieczeństwa jako reprezentant resortu obrony narodowej.

Na stanowisku dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa zastąpi Roberta Koślę, pracował w resorcie cyfryzacji od 2018 r. współpracując przy ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz powołaniu Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie.

Źródło: pap-mediaroom.pl