Nowelizacja megaustawy – co oznacza dla samorządów?

435

Wszystkie spółki i jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, a także zarządcy samorządowych lotnisk muszą liczyć się z koniecznością udostępnienia swoich zasobów przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. To dlatego, że 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W przeważającej mierze stanowi ona implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61 UE z 15 maja 2014 r. w sprawie środków, mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (tzw. dyrektywa kosztowa). Celem nowych rozwiązań jest przyspieszenie dostępu do internetu, szczególnie na obszarach o niskim stopniu urbanizacji.
Źródło: „Rzeczpospolita”