Nowe telekomunikacyjne regulacje. Prokonsumenckie zapisy

901
fot. Pixabay

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. Zaczęły się prekonsultacje w tej sprawie.

W projekcie ustawy znalazły się prokonsumenckie zapisy. Posiadacze kart prepaid dostaną zwrot niewykorzystanych środków przy przenoszeniu numeru, a zmieniający dostawcę internetu będą mieli zagwarantowany nieprzerwany dostęp do sieci.

Nowa ustawa ma zastąpić dotychczasowe prawo telekomunikacyjne i wdroży dyrektywę 2018/197 ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej (dyrektywa EKŁE). Czasu jest mało, ponieważ termin jej wdrożenia upływa 21 grudnia 2020 r.

Jedną z proponowanych zmian jest zwrot niewykorzystanych środków z kart prepaid. Operatorzy dotychczas tego nie robili, uważając, że taka jest specyfika usługi przedpłaconej. Inne zdanie w tej kwestii ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że taka praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na Polkomtel karę ponad 20 mln zł. Teraz nie będzie już wątpliwości w tej kwestii, ponieważ będzie to zapisane w ustawie.

Nowy obowiązek zostanie również nałożony na dostawców internetu. Tak jak dzisiaj możemy praktycznie bez żadnej przerwy w świadczeniu usługi przenieść numer telefonu do innej sieci, tak samo będziemy mogli zmienić dostawcę internetu.

Podsumowanie na A4

Konsument przed zawarciem umowy otrzyma również krótkie podsumowanie jej warunków na jednej kartce A4. Będzie ono musiało zawierać takie informacje jak: dane operatora, opis usługi, jej cechy (w przypadku dostępu do internetu także jego szybkość) i opłaty.

Informacje takie będą musieli przesyłać klientom nie tylko tradycyjni operatorzy, ale również podmioty świadczące usługi komunikacji interpersonalnej, w których nie ma tradycyjnych numerów, takich jak Skype, Messenger czy Zoom.

Z obowiązku tego będą zwolnieni mikroprzedsiębiorcy, którzy świadczą usługi komunikacji interpersonalnej bez wykorzystania numerów. Będą oni musieli poinformować o tym wyłączeniu swoich odbiorców.

Źródło: Bankier.pl