TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Nowe standardy technologiczne SIDUSIS

12 sierpnia 2024 r. w życie wchodzą nowe standardy technologiczne dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Pojawia się nowe rozwiązania wykorzystane w SIDUSIS oraz format i sposób przekazywania danych przez użytkowników.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone do SIDUSIS?

Jedną z wprowadzanych zmian będzie przekazywanie informacji o tym, czy zgłoszone zasięgi rzeczywiste opierają się na infrastrukturze własnej czy obcej (operatora hurtowego). Pozwoli to trafniej wskazać odpowiedzialnego za prawidłowość danych. Pozwoli to na skuteczniejsze adresowanie i poprawę błędnych zgłoszeń.

Zmiany mają wpłynąć na całościową analizę i ocenę funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego. Szczególnie na ustalenie poziomu oraz zmian w dostępie do istniejącej infrastruktury stacjonarnego dostępu do internetu szerokopasmowego dla Operatorów Korzystających.

Wprowadzenie nowych standardów to także możliwość kontroli krzyżowej danych przekazywanych do systemu PIT oraz SIDUSIS.

Łatwiejsze zgłaszanie i weryfikacja danych

Poprzez zaktualizowanie modułów służących do zgłaszania zapotrzebowania oraz weryfikacji danych w SIDUSIS, łatwiejsze stanie się samo zgłaszanie oraz weryfikacja danych. Zmiany w formularzach mają na celu ułatwienie użytkownikom definiowania niezgodności, a także zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji zespołu obsługującego System.

Kiedy obowiązują nowe standardy?

Nowe standardy technologiczne będą obowiązywały od chwili ich publikacji zgodnie z harmonogramem przekazywania danych do SIDUSIS.

Podmioty obsługujące ponad 50 000 punktów adresowych będą obsługiwać nowe standardy już od 16 sierpnia 2024 r.

Pozostałe podmioty nowe standardy będą obowiązywały od 10 września 2024 r.


Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze