Nowe regulacje UE dotyczące rynków cyfrowych

Komisja Europejska przedstawiła nowe projekty rozporządzeń o usługach i rynkach cyfrowych – Akt prawny o usługach cyfrowych (Digital Services Act) i Akt prawny o rynkach cyfrowych (Digital Market Act). To najistotniejsze regulacje dotyczące sfery cyfrowej w Europie.

Digital Services Act ma za zadanie wprowadzić m.in. nowe przepisy dotyczące usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, platform handlu elektronicznego i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej.

Dotyka on również kluczowych zagadnień dla rozwoju sieci, m.in. usuwania nielegalnych treści z internetu, ochrony wolności słowa, zasad moderowania treści przez platformy internetowe, reklamy online.

Drugi z omawianych aktów prawnych – Digital Market Act – ma zapewnić otwartości rynku cyfrowego na konkurencję.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, wyjaśnia: „Oba służą jednemu celowi: zagwarantowaniu, abyśmy jako użytkownicy mieli dostęp do szerokiego wyboru bezpiecznych produktów i usług w internecie. A także, by przedsiębiorstwa działające w Europie mogły swobodnie i sprawiedliwie konkurować w internecie, podobnie jak robią to poza nim”.

Minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dodał: „Tematy podejmowane w ramach przedstawionego rozporządzenia – akt prawny o usługach cyfrowych mają kluczowe znaczenie dla rozwoju internetu. Stąd też nasza aktywność w tej sprawie i podejmowanie działań zanim ukazała się omawiana inicjatywa legislacyjna”.

Legislajca ma na celu wzmocnić prawa użytkowników do odwołania się od decyzji platform internetowych o usunięciu lub blokadzie treści lub należącego do nich konta. Konieczne będzie stworzenie platformy wewnętrznego systemu odpowiedzi na skargi, a użytkownicy dostaną także możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów. Pośrednicy internetowi będą także musieli wyjaśnić podejmowane przez nie decyzje dotyczące moderowania treści.

Co ważne, urzymany natomiast został zapisany w Dyrektywie o handlu elektronicznym, fundamentalny dla ochrony wolności wypowiedzi w internecie, zakaz nakładania na pośredników ogólnego obowiązku monitorowania treści w ramach usług, które oferują.

Digital Services Act wprowadzi też przepisy dotyczące usuwania nielegalnych treści z internetu. Możliwość dokonywania takich zgłoszeń ma każdy użytkownik. Specjalną uwagę zwrócono na zgłoszenia kierowane przez organy sądowe lub administracyjne państw. Priorytetowo mają być także traktowane zgłoszenia ze strony zaufanych podmiotów sygnalizujących, czyli tzw. trusted flaggers.

Projekt rozporządzenia dostepny jest na stronach Komisji Europejskiej.

Źródło: gov.pl