Nowe e-usługi dla kierowców

521
fiber optical network cable

Możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych, informacji o własnym pojeździe czy szkoły jazdy– to kolejne e-usługi przygotowywane dla kierowców przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki. – informuje MSW. Usługi mają być dostępne od 2016 roku.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dający podstawy prawne do wprowadzenia e-usług.
Możliwy będzie dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji, co pozwoli im śledzić informacje na temat zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń, wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kierowca będzie mógł np. sprawdzić liczbę własnych punktów karnych. Rozwiązanie to zmniejszy ryzyko utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy o liczbie punktów karnych.
Inna e-usługa, „Sprawdź szkołę jazdy” pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy lub instruktora przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych. Jednocześnie zwiększy to konkurencję między szkołami i może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług. Z kolei „Mój pojazd” pozwoli właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.
Nowe przepisy pozwolą również na udoskonalenie danych gromadzonych w bazie CEPiK. Dane do tych ewidencji będą wprowadzane przez uprawnione podmioty, po ich uprzedniej weryfikacji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Forma ich wprowadzania do ewidencji zostanie także ujednolicona.
Wszystkie podmioty zasilające ewidencje, w tym nowe, np. stacje kontroli pojazdów i zakłady ubezpieczeń, będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do danych i informacji zgromadzonych w ewidencjach.
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Zdjęcie: canadianimmigrant.ca