TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Niższe stawki MTR i FTR w Mołdawii w 2024 roku

Mołdawskie stawki MTR i FTR będą w 2024 r. zgodne ze stawkami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej. Dostosowanie mołdawskich stawek do stawek europejskich oznacza niże koszty połączeń między operatorami z Mołdawii i UE – także z Polski.

Komisja Europejska poinformowała organy regulacyjne o decyzji ANCRETI – regulatora mołdawskiego. Od 1 stycznia 2024 r. w Mołdawii będą obowiązywać stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych oraz ruchomych w wysokości odpowiadającej stawkom określonym w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE).

Informacja została przekazana również Prezesowi UKE. Zmiana stawek mołdawskich oznacza, że także polscy operatorzy powinni stosować stawki wynikające z Aktu delegowanego w stosunku do połączeń głosowych inicjowanych przez operatorów mołdawskich.

Zmiana stawek MTR i FTR w 2024 roku

Akt delegowany Komisji Europejskiej jest rozporządzeniem wiążącym bezpośrednio stosowanym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. Od 1 stycznia 2024 r. będą w krajach UE będą obowiązywały nowe stawki określone w dokumencie przyjętym przez KE.

Chociaż w Akcie delegowanym stawki wyrażone są w euro, to Prezes UKE publikuje stawki w złotówkach z zastosowaniem przelicznika na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny.

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze