TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Wysokość stawki FTR i MTR w 2024 roku

Komisja Europejska przyjęła akt delegowany określający maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i mobilnych. Stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Zostały wyrażone w euro.

Stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) i mobilnych (MTR) zależne są od aktu delegowanego przyjmowanego przez Komisję Europejską. Jest to rozporządzenie stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i nie wymaga transpozycji do prawa krajowego.

Takie postanowienia są stosowane od lipca 2021 r. Także na 2024 r. zostało wydane postanowienie określające stawki. W akcie delegowanym są one określone w euro.

Prezes UKE publikuje wysokość stawek w złotówkach, by podmioty działające na lokalnym rynku zakańczania połączeń FTR/MTR miały lepszą informację w tym zakresie.

Przeliczenie euro na złotówki dokonywane jest na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny.

Stawka za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych – FTR

Urząd Komunikacji opublikował wysokość stawki FTR wyrażoną w polskich złotych. Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Stawka obliczana jest zgodnie ze średnią referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny. Brane pod uwagę są publikacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2023 r.

W roku 2024 maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci stacjonarnej (FTR) będzie wynosić 0,07 eurocenta za minutę połączenia. W przeliczeniu na złotówki będzie to 0,0032 zł.

Stawka za zakańczanie połączeń w sieciach mobilnych – MTR

Opublikowano również wysokość stawki MTR w polskich złotych obowiązującej od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przy jej obliczaniu również posłużono się średnią referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN  publikowanych przez Europejski Bank Centralny.

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci mobilnej (MTR) obowiązująca w roku 2024 to 0,2 eurocenta za minutę połączenia. W przeliczeniu na złotówki jest to 0,009 zł.

Źródło: UKE  

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze