Niemal 500 tys. wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej

463

Złożono już 488 tys. wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Większość, bo ponad 353 tys., dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS przez trzy miesiące.

Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że złożono dokładnie 487 709 wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Zdecydowana większość z nich – 437 tys. 796 – wpłynęła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 49 tys. 913 wniosków zostało złożonych w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy.

Większość wniosków – aż 353 054 – dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Złożono również 74 280 wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 5518 wniosków dla umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto.

O przyznanie nisko oprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 44 588 wniosków, a o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS – 4944 wniosków. Kolejne 5325 wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Źródło: PAP