Polski Instytut Ekonomiczny zbadał, jak firmy radzą sobie z przestojem

fot. Pixabay

Firmy świadczące usługi najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii. Aż 63 proc. z nich zanotowało w marcu niższą sprzedaż. Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział PAP, że w najgorszej kondycji są mikrofirmy – 7 na 10 zadeklarowało spadek przychodów.

W marcu niemal 50 tys. firm złożyło wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, czyli średnio dwukrotnie więcej niż w poprzednich miesiącach. “Rekordowe były dwa ostatnie dni marca, kiedy aż 15 tys. firm złożyło taki wniosek” – powiedział Jakub Sawulski.

Polski Instytut Ekonomiczny zbadał, jak firmy radzą sobie z przestojem oraz jakie działania planują wdrożyć w najbliższych tygodniach. “Według badania PIE, w marcu 57 proc. przedsiębiorstw odnotowało spadek przychodów w porównaniu z sytuacją z lutego” – stwierdził Sawulski.

Najbardziej ucierpiał sektor usługowy, gdzie 63 proc. firm zanotowało mniejszą wartość sprzedaży. Niewiele lepiej jest w sektorach handlu i produkcji. gdzie odpowiednio 55 proc. i 49 proc. przedsiębiorstw doświadczyło spadku przychodów”.

“Jeśli chodzi o wielkość firm, które najdotkliwiej odczuwają skutki ograniczenia aktywności gospodarczej w związku z pandemią, to trzeba tu wymienić mikrofirmy, wśród których aż 7 na 10 zadeklarowało spadek przychodów” – zauważył ekonomista.

Spada również popyt na produkty i usługi. “Największego spadku popytu doświadczają mikrofirmy (71 proc.), w dalszej kolejności małe firmy (69 proc.), a następnie średnie (48 proc.) i duże (46 proc.). Jeżeli chodzi o typ działalności, to spadek popytu jest najbardziej widoczny w usługach (68 proc.), a następnie w handlu i produkcji (odpowiednio 56 i 55 proc)” – dodał.

Z przeprowadzonych przez PIE badań wynika również, że skutki pandemii odbiją się również na pracownikach. “Prawie połowa (46 proc.) badanych przez PIE firm jest zdecydowana na obniżenie wynagrodzeń w związku z trudnościami finansowymi. Utrzymanie dotychczasowych stawek deklaruje jedna trzecia pracodawców” – powiedział ekonomista.

Prawie 30 proc. przedsiębiorców planuje redukcję zatrudnienia. Takie deklaracje padają ze strony przedstawicieli sektora usługowego oraz małych przedsiębiorców.

Ponad 60 proc. firm, głównie dużych, deklaruje utrzymanie dotychczasowych poziomów zatrudnienia.

Źródło: forsal.pl