(Nie)bezpieczna energia


Dynamiczny rozwój technologiczny w sektorach strategicznych, takich jak ciepłownictwo czy energetyka, pociąga za sobą konieczność odpowiedniego zabezpieczenia nowych systemów przed rosnącym zagrożeniem cyberataków. Jak alarmuje ekspert Stormshield, wiele przedsiębiorstw nie jest w pełni świadomych ryzyka, które niesie ze sobą postępująca cyfryzacja.

W Polsce trwa wymiana tradycyjnych liczników prądu na inteligentne. Jednak, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) wyraża obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z dopuszczeniem na polski rynek firm spoza Europy, głównie z Azji. Inteligentne liczniki, ze względu na swoje funkcje, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej kraju, m.in. przez możliwość wywołania blackoutu czy zniszczenia sieci.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze już padały ofiarami ataków cyberprzestępców, w wyniku których dochodziło do przerw w dostawie ciepła, a także do naruszenia danych klientów. Cyberprzestępczość, zwłaszcza tak skomplikowane formy ataku jak ransomware, jest coraz częściej motywowana chęcią przejęcia wartościowych danych, które są gromadzone przez nowoczesne technologie, takie jak chmura czy sztuczna inteligencja.

Podmioty działające w energetyce i ciepłownictwie powinny pamiętać, że są strategicznym celem dla cyberprzestępców, którzy wykorzystują profesjonalne narzędzia i sztuczną inteligencję, aby zwiększyć skuteczność swoich ataków – mówi Aleksander Kostuch, inżynier Stormshield.

Z drugiej strony, przyjęcie Dyrektywy NIS2, która narzuca podmiotom z sektorów krytycznych szereg obowiązków związanych z zabezpieczeniem swojej infrastruktury, powinno skłonić te firmy do wprowadzenia odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak automatyzacja czy systemy monitorowania.

Niezabezpieczony element systemu IT, działający w niesegmentowanej sieci, może stać się bramą dla przestępców do zasobów firmy. Dlatego tak ważna jest segmentacja systemów IT i OT.

Zintegrowane podejście, które uwzględnia wszystkie wymagane podstawy i opiera się na kilku poziomach ochrony, jest niezbędne do skutecznego zabezpieczenia korporacyjnych systemów produkcyjnych w sektorze energetycznym i ciepłownictwie – podsumowuje ekspert Stormshield.

Źródło: wyborcza.biz