Nie będzie internetu przez planowaną aukcję 5G

196

Urząd Miejski w Radomiu poinformował o zakończeniu funkcjonowania z dniem dnia 1 stycznia 2023 projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Kontynuacja jest niemożliwa z uwagi na niewydanie przez UKE stosownych pozwoleń na korzystanie z dotychczasowej częstotliwości. Ma to związek z przygotowaniem do aukcji 5G.

Gmina Miasta Radomia otrzymała od Urzędu Komunikacji Elektronicznej informację o nieprzedłużeniu na kolejne lata pozwoleń radiowych na korzystanie z częstotliwości w zakresie 3,6-3,8 GHz. Funkcjonowały na nich stacje bazowe i urządzenia radiowe nadawczo-odbiorcze w projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Oznacza to koniec tego bezpłatnego dla użytkowników projektu.

Decyzja UKE podyktowana jest najprawdopodobniej przygotowywaniem w 2023 roku odkładanej od dawna aukcji 5G. Już teraz zwalniane są częstotliwości, które mają brać udział w aukcji. W prowadzonych od 20 grudnia 2022 r. konsultacji dokumentacji aukcyjnej na pasmo „C” zaznaczono, że dotyczy to częstotliwości 3480-3800 MHz. A radomski projekt mieści się w tym zakresie.

Bezpłatny internet w Radomiu i tak funkcjonował dłużej, niż pierwotnie zakładano. Jego trwałość określano na 5 lat i powinien zakończyć się w czerwcu 2021 r. Zdecydowane jednak o kontynuacji projektu z uwagi na sprawność infrastruktury i możliwość dalszego wsparcia osób wykluczonych. Niestety infrastruktura od budowy oparta była na wskazanych częstotliwościach. Brak możliwości dalszego z nich korzystania oznacza konieczność zakończenia projektu. Beneficjenci projektu mają zwrócić też użyczone terminale abonenckie do Wydziału Teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W komunikacie przypomniano jednak, że w Radomiu istnieje sieć hotspot’ów, z których nadal można korzystać. Chociaż na pewno ta sieć nie zastąpi właśnie likwidowanej.

Źródło: cozadzien.pl/radom