TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

NASK zaprasza do współpracy

Z inicjatywy NASK powstał program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest wspieranie i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa państwa.

Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa (PdC) ma być środowiskiem umożliwiającym wymianę informacji i dobrych praktyk, a także dzielenie się doświadczeniem, między podmiotami uczestniczącymi w programie. 

Program PdC jest inicjatywą o charakterze otwartym, co oznacza, że do programu mogą dołączyć podmioty skupione wokół Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Partnerstwo działa w formule spotkań i warsztatów z udziałem naukowców, ekspertów oraz praktyków sektora teleinformatycznego – czytamy w materiałach NASK.

Jako nieco bardziej szczegółowe zadaniem Programu PdC wskazane zostały:

  • wspieranie polskich instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, w budowaniu oraz rozwijaniu kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • współtworzenie z partnerami systemu kooperacji, w szczególności wymiany informacji,  
  • kształtowanie i utrwalanie dobrych praktyk w zwalczaniu cyberzagrożeń,
  • budowanie realnych struktur do odpierania ataków sieciowych.

Wielokrotnie pisaliśmy w ISPortalu o ryzykach i technikach stosowanych przez cyberprzestępców. Także NASK zauważa, że w świetle nowych zagrożeń niezbędna jest budowa niezawodnych i bezpiecznych mechanizmów współpracy międzysektorowej.

Wierzymy, że partnerstwo oparte na zaufaniu oraz wspólnie wypracowanych wartościach umożliwi skuteczną walkę i ochronę przed cyberzagrożeniami – podkreślono w komunikacie instytutu.

Czytaj także:

NASK o S46: niezawodność tego systemu przewyższa inne rozwiązania – ISPortal

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze