Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy ponad 70 mln zł na projekty związane z cyberbezpieczeństwem

278
Computer Keyboard with symbolic padlock key

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło ponad 70 mln PLN na wsparcie projektów związanych z cyberbezpieczeństwem. IV konkurs CyberSecIdent ogłoszony został pod hasłem „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”.

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

Zakres tematyczny konkursu to:

  • Technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie państwa;
  • Technologie i rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów prywatności;
  • Metodyki, techniki i procesy w obszarze analizy cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości oraz ich wdrożenia.

O dofinansowanie ubiegać się mogą konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw (max. 5 podmiotowe), w skład których wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe, albo co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Projekt musi obejmować zarówno fazę badawczą (badania przemysłowe i prace
rozwojowe), jak i fazę przygotowań do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe).

Nabór wniosków będzie trwał od 15 czerwca do 30 lipca 2020 roku (do godziny 16:00).

Zasady konkursu dostępne są tu.

Źródło: pap.pl