TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Nabór KPO – pierwsze dane

4 sierpnia zakończył się nabór wniosków Inwestycji C1.1.1 Krajowego Planu Odbudowy. Dotyczyły one zapewnienia dostępu do szybkiego internetu na obszarach białych plam.

Z pierwszych danych opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji dowiadujemy się, że 64 operatorów złożyło rekordową liczbę 307 wniosków na dofinansowanie w ramach 187 obszarów. Wśród wnioskodawców są zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

– Projekt opiewa na kwotę prawie dziewięciu miliardów złotych i jest to największa inwestycja w tym obszarze, jaką kiedykolwiek poczyniliśmy w Polsce – podkreśla Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. – Operatorzy zadeklarowali 750 mln jako kwotę inwestycji własnych, niezależnych od dofinansowania, co świadczy o ich olbrzymim zaangażowaniu w ten projekt – dodaje.

Czekamy na kolejne dane

Dla pełnego obrazu sytuacji, z perspektywy małych i średnich operatorów, brakuje wciąż jednak informacji dotyczących tego ile podmiotów wystartowało na poszczególnych obszarach. Zabiegamy o nie i opublikujemy je, gdy tylko będą dostępne.

W latach 2014-2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa prowadzone były działania, które miały na celu poprawienie dostęp do internetu szerokopasmowego w obszarach, w których przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie dostarczali takich usług. Inwestowane fundusze unijne pozwoliły na sfinansowanie budowy sieci, która swoim zasięgiem obejmie docelowo ponad 2 mln gospodarstw domowych.

– Szybki internet pozwoli nam pracować, uczyć się, robić zakupy online i załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, ale też np. oglądać filmy bez straty jakości obrazu czy grać w gry online bez opóźnień w transmisji – dodaje szef resortu cyfryzacji. 

MicrosoftTeams-image_(55)

Inwestycje unijne i własne

Obecnie na inwestycje w infrastrukturę przeznaczane są środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy i z Krajowego Planu Odbudowy, przy czym środki FERC (Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego) mają dopiero zostać uruchomione. Dotyczyć będzie on budowy sieci szybkiego internetu na 152 obszarach (lista obszarów FERC).

Aktualne działania w ramach KPO i FERC to  największa w historii inwestycja w budowę sieci telekomunikacyjnej podzielona na dwie części, dzięki której szybki internet o przepustowości co najmniej 300 MB/s dotrze do ponad 1,6 mln internetowych białych plam. Żeby zrealizować te inwestycje podzielono Polskę na 402 obszary inwestycyjne.

Jednym z dodatkowych kryteriów oceny projektów w ramach naboru wniosków „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”, które premiują wnioskodawców, realizujących na terenie projektu więcej inwestycji własnych, jest deklaracja kwoty inwestycji własnych. 

Odrębnym tematem jest to, czy zainteresowanie środkami unijnymi wśród małych i średnich operatorów jest wystarczające.

Rozpoczęty jest już także proces oceny złożonych wniosków. Jeśli wniosek operatora zostanie pozytywnie oceniony, niedługo rozpocznie się inwestycja. CPPC wskazuje, że poszczególne punkty adresowe można znaleźć w naszej wyszukiwarce, przy czym pula punktów adresowych dotyczy wyłącznie I części inwestycji – kolejne mogą pojawić się w II części bądź w innych działaniach.


Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...