TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Na Uniwersytecie Łódzkim zajmą się AI

Uniwersytet Łódzki to jedna z pierwszych uczelni które powołały specjalny Zespół ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji. Zespół ma zając się analizowaniem trendów w rozwoju AI i ocenie ich znaczenia dla uczelni. Szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie AI w zakresie kształcenia i aktywności naukowo-badawczej.

Zespół ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji UŁ ma charakter interdyscyplinarny. Zajmie się diagnozowaniem potrzeb oraz oczekiwań członków uniwersyteckiej społeczności wobec sztucznej inteligencji. Pozwoli to przygotować dobre praktyki i wizję posługiwania się narzędziami AI na uczelniach.

W ramach prac przeprowadzone zostaną badania wśród pracowników uczelni oraz studentów. Na podstawie ich wyników zostaną przygotowane szkolenia podnoszące umiejętności etycznego i odpowiedzialnego wykorzystania narzędzi GenAI.

– Plany działań Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji na najbliższy rok są zgodne z celami „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. Koncentrują się one przede wszystkim w obszarze budowania świadomości i popularyzacji wykorzystania AI jako narzędzia wzbogacającego dotychczasowe metody nauczania, ale także wspierającego pracę badawczą we wszystkich dziedzinach nauki – zapewnienia adekwatnego wsparcia studentom zainteresowanym zgłębianiem tematyki AI, jak również rozwoju współpracy nauki z biznesem w tym zakresie  – mówi dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, członkini Zespołu ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji UŁ.

UŁ uczestniczy w pracach Zespołu ds. Sztucznej Inteligencji w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego, które zrzesza łódzkie publiczne szkoły wyższe.

Praca nad AI na UŁ trwa od pewnego czasu

Rekomendacje dotyczące wykorzystania technologii GenAI w procesach dydaktycznych i naukowo-badawczych zostały na UŁ przygotowane już w czerwcu 2023 r. Półtora miesiąca później weszły w życie. Zapisy dotyczą kwestii prawnych i etycznych korzystania z narzędzi AI, konieczności ich jawnego oznaczania, a także odpowiedzialności z tego tytułu. 

– Dopuszczamy możliwość wykorzystania narzędzi GenAI, ale w sposób racjonalny i oparty na jasnych zasadach. Zakaz korzystania z nich mógłby bowiem doprowadzić do powstania nierówności cyfrowych i osłabienia pozycji członków naszej społeczności akademickiej. To zaś miałoby negatywny wpływ na prowadzone badania naukowe, komercjalizację ich wyników i poziom przygotowania naszych absolwentów do wymogów rynku pracy – podkreśla dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.

AI – czy uczelnie są na to gotowe?

Firma Digital Care przeprowadziła we wrześniu 2023 r. badania pośród polskich studentów. 68 proc. badanych deklarowało chęć wykorzystania narzędzi GenAI. Głównie dotyczyło to:
– tłumaczeń swoich tekstów na języki obce,
– tworzenia prezentacji potrzebnych na zajęcia,
– pisania prac zaliczeniowych, w tym także prac dyplomowych.

Takie odpowiedzi budzą pytania o jakość tak przygotowanych prac, ich wiarygodność i kwestie autorstwa. To także wyzwanie dla dotychczasowych metod weryfikacji wiedzy.

Badanie dotyczące wykorzystywania AI przez studentów przeprowadzono także w Wielkiej Brytanii. Tam zajęła się tym The Knowledge Academy. Studenci deklarują, że tego typu narzędzia mają na nich pozytywny wpływ. Pozwalają im lepiej się przygotować do egzaminów oraz sprawdzać stan swojej wiedzy.

Jednak studenci nie tylko zachwyceni są możliwościami AI, ale mają również swoje obawy w tej kwestii. Nie wiedzą, jak wpłynie to na przyszły rynek pracy i kwestie związane z kształtowaniem ich ścieżek kariery. Takie wnioski pojawiły się w badaniu sporządzanym w grudniu 2023 r. przez Our Future Foundation we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. 

– To, w jaki sposób generatywna sztuczna inteligencja będzie zmieniała sektor szkolnictwa wyższego w najbliższych latach, w dużej mierze zależy od umiejętności nowego spojrzenia na ten rynek i zrozumienia kierunku, w jakim będą rozwijały się uczelnie przyszłości  –  podsumowuje dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.

Źródło: Uniwersytet Łódzki

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...