TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

mLegitymacja – jak założyć?  – ISPortal.pl

mLegitymacja jest legitymacją szkolna lub studencka, która dostępna jest w wersji mobile we własnym telefonie. To część aplikacji mObywatel. mLegitymacja jest bezpiecznym nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem. Aby z niego skorzystać wystarczy jedynie smartfon z systemem Android lub IOS. Zdecydowało się na to ponad 230 tysięcy osób.

Co daje mLegitymacja?

Tak samo jak w przypadku tradycyjnej legitymacji, mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów lub studentów do ulgowych przejazdów kolejowych oraz w komunikacji miejskiej. Na jej podstawie przyznawane są także inne zniżki, które przysługują uczniom i studentom.

Uprawnieni do posługiwania się legitymacją mogą to robić tak samo za pomocą mLegitymacji. Przy kontroli biletów czasie podróży, zakładaniu karty w bibliotece, zakupie biletów do kina i innych.

mLegitymacja – jak założyć?

mLegitymację można wydawać uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz studentom uczelni wyższych. mLegitymację może otrzymać każda osoba, która wcześniej miała wyrobioną tradycyjną wersję dokumentu.

Studenci mogą aktywować mLegitymację przy użyciu kodu QR i kodu aktywacyjnego otrzymywanego z uczelni. Także uczniowie szkół mogą korzystać z tego rozwiązania, o ile ich szkoła uczestniczy w programie mLegitymacji.

Legitymacja szkolna w telefonie

mLegitymacja szkolna jest elektroniczną wersją tradycyjnej legitymacji szkolnej. To taka legitymacja w telefonie.

Dokument jest równorzędny ze swoją papierową wersją. Z mLegitymacji korzysta ponad7200 szkół. Żeby uczeń mógł z niej korzystać musi mieć smartfon z systemem Android lub iOS, gdyż tego wymaga aplikacja mObywatel, której mLegitymacja jest częścią.

Narzędzie to jest bezpieczne i nowoczesne, co doceniają uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Szkoła może uczestniczyć w programie mLegitymacji wysyłając zgłoszenie na adres: https://ose.gov.pl/lista-szkol-mlegitymacja

mLegitymacja – jak aktywować?

Żeby w pełni korzystać z mLegitymacji należy ją aktywować i zweryfikować znajdujące się na niej dane. Na mLegitymacji znajdują się takie informacje jak data wydania legitymacji oraz termin jej ważności. W dokumencie elektronicznym ważność legitymacji oznaczana jest też za pomocą koloru. Jeśli legitymacja jest ważna to oznaczenie będzie zielone. W przypadku nieważności legitymacji informacja wyświetla się na czerwono.

Studenci po zeskanowaniu kodu QR uczelni otrzymują dostęp do mLegitymacji. Następnie muszą potwierdzić dane kodem otrzymanym na uczelni. Dokument elektroniczny działa jak tradycyjny. Pokazując go na ekranie smartfona potwierdza się status studenta i możliwość korzystania z ulg oraz zwolnień.

Żeby zweryfikować mLegitymację można wykonać dowolną czynność w aplikacji mObywatel lub na okazywanym dokumencie, która aktywuje aplikację. Można również dokonać weryfikacji kryptograficznej.

Potwierdzenie danych może nastąpić za pośrednictwem użytkownika aplikacji mWeryfikator. Za pomocą tej aplikacji osoba uprawniona sprawdza ważność certyfikatu. Potwierdza w ten sposób:
– imię i nazwisko,
– zweryfikuje wizerunek, gdyż będzie mieć dostęp do zdjęcia dokumentu.

Taka osoba ma również możliwość sprawdzenia ważności mLegitymacji.

Źródło: gov.pl, mlegitymacja.pl


Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze