MKiDN opracowało zmiany w prawie autorskim i prawach pokrewnych

115
fot. Pixabay

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Powstanie dokumentu związane jest z wdrażaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Polska zaskarżyła do TSUE (Trybunał Sprawiedliwości UE) art. 17 dyrektywy 2019/790, jednak nie osiągnęła zamierzonego celu.

Dlatego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało projekt zmian w prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu implementacji unijnej dyrektywy. Dotyczy ona wykonywania praw zmian w przepisach prawa autorskiego dotyczących niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne czy do reemisji programów telewizyjnych i radiowych.

Zgodnie z dyrektywą i z projektem przygotowanym przez MKiDN to dostawcy usług są podmiotami korzystającymi z utworów zamieszczanych przez użytkowników. Dlatego w ich gestii leży uzyskanie stosownych licencji.

Ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu ochronę interesu publicznego. Jest to chociażby nakaz respektowania przepisów o dozwolonym użytku, ale również przepis potwierdzający brak obowiązku dostawców usług sprawdzania rozpowszechnianych treści.

W projekcie pojawiają się nowe instytucje dozwolonego użytku. Pozwoli to na korzystanie z utworów w edukacji zdalnej, a gromadzącym dziedzictwo filmowe i fonograficzne instytucjom kultury – digitalizację zbiorów.

Instytucje dziedzictwa kulturowego będą mogły korzystać z utworów niedostępnych w sprzedaży, o ile znajdują się one w ich zbiorach, na podstawie odpowiednich licencji.

Wydawcy prasy będą mieli wyłączne prawo do eksploatacji ich publikacji prasowych w Internecie przez różnego rodzaju serwisy informacyjne. Jednak 50 proc. pozyskanego z tych działań dochodu będą zobowiązani przekazywać autorom publikacji.

Twórcy i wykonawcy będą mieli prawo do dodatkowego wynagrodzenia za wykorzystywanie ich dzieł w ramach usług VOD.

Projekt opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: gov.pl