Minister Cyfryzacji i Minister Edukacji Narodowej wysłały list do marszałków województw

Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji oraz Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej skierowały list do marszałków województw. Zwracają w nim uwagę na to, aby projekty edukacyjne, które są realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, były spójne z działaniami prowadzonymi przez oba ministerstwa.
Takie działanie ma prowadzić do bardziej racjonalnego wydawania środków finansowych. Zapobiegnie także powielaniu przedsięwzięć, gdyż celem ma być ich wspólne uzupełnianie. W projektach edukacyjnych w ramach RPO przewidziano działania wspólne dla obu ministerstw: wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury usługowo-sieciowej, naukę programowania, szkolenia dla nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Podkreślono także, że obecnie trwają prace nad założeniem Rządowego Programu “Aktywna Tablica”. Ma on pozwolić w ciągu trzech lat zastąpić tradycyjne tablice urządzeniami multimedialnymi.
Źródło: www.mc.gov.pl