Miliony dla lokalnych operatorów – podsumowanie MdO na koniec 2021 roku

Projekt MdO, czyli MiŚOT dla Ogólnopolskich, umożliwił MiŚOT-om start pod wspólną marką w przetargach na budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki temu wyrównano szanse w stosunku do operatorów korporacyjnych, a mniejsi operatorzy odnieśli sukces – pozyskali w latach 2018 – 2021 w postępowaniach organizowanych przez NASK ponad 3000 lokalizacji.

W MdO uczestniczy kilkuset MiŚOT-ów. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu otrzymali oni w 2021 roku prawie 10 mln zł, a szacowane przychody do 2025 roku przekroczą 45 mln zł.

Wyniki MdO to przede wszystkim efekt założeń projektowych, które uwzględniły zdolność lokalnych operatorów do partycypacji w przetargach NASK. Dzięki dobrej koordynacji pracy i zaangażowaniu kierowników projektu oraz pracowników Grupy MiŚOT udało się przygotować sprawny system zgłaszania udziału, wykonywania usługi i konserwacji OSE.

Klaudia Markwat, dyrektor ds. współpracy z operatorami NASK, o projekcie wypowiada się następująco: – Od września 2018 r. do lutego 2022 r. odebraliśmy od MDO i uruchomiliśmy usługę OSE dla ponad 3 000 łączy do szkół. Na początku projektu mieliśmy problemy komunikacyjne, ale w tej chwili wypracowaliśmy standardy współpracy i podłączanie szkół przebiega bardzo sprawnie. Jako przedstawiciele administracji publicznej musimy działać w oparciu o procedury, jednak wydaje się, że uprościliśmy je na tyle, że są one zrozumiałe.

– Istotne z punktu widzenia NASK jest to, że dzięki MDO docieramy do lokalnych operatorów i możemy obsłużyć szkoły, które znajdują się poza kręgiem zainteresowania dużych firm telekomunikacyjnych, w terenach gorzej zurbanizowanych. Z kolei sukcesem MDO jest niewątpliwie efektywne konkurowanie z innymi operatorami i zdobycie kontraktów na 5 lat  – dodaje Klaudia Markwat. 

Spółka nadal uczestniczy w postępowaniach na budowę OSE i jednocześnie przygotowuje się do kolejnych przetargów o szerokim zasięgu, w których wykorzysta potencjał MiŚOT-ów oraz własne doświadczenie.

MdO to jedna z najważniejszych inicjatyw Grupy MiŚOT. Ostatnie miesiące przyniosły również rozwój strukturalny. W przyszłości MdO zmieni się w rozwiązanie komercyjne dla wszystkich lokalnych operatorów, którzy planują rozwój infrastruktury i dotarcie do nowych klientów. Dzięki zdobytemu know-how możliwy będzie start w innych ogólnopolskich przetargach związanych ze świadczeniem usług dostępu do sieci.

Lokalni operatorzy pokazali, że mogą stawać do ogólnopolskich postępowań i zdobywać lokalizacje, które na pierwszy rzut oka wydają się trudne do podłączenia. To właśnie świadczy o ich sile i zaradności. Zainteresowanie udziałem w przetargach przekuto w realne działanie.

Zobacz też: