Miliard na budowę sieci w 2017 roku

327

Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie uzgodniło projekt utworzenia ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa funduszu, z którego będą finansowane instrumenty zwrotne na budowę sieci szerokopasmowych w naszym kraju. Podstawowym adresatem mają być operatorzy z segmentu małych oraz średnich firm. Fundusz najprawdopodobniej zacznie swoje działanie w połowie 2017 roku. Jego wartość została wstępnie oszacowana na kwotę około 1 miliarda złotych.
Nie zostały jeszcze opracowane szczegółowe warunki udostępniania instrumentów zwrotnych, gdyż ciągle trwa analiza prawnych podstaw tego przedsięwzięcia organizacji. Obecnie mówi się o piętnastoletnim okresie zwrotu środków przez pożyczkobiorców, jednak nadal trwa weryfikacja zgodności tych założeń z zasadami wydatkowania i rozliczania POPC. Wstępne założenia mówią o instrumentach o wartości od 20 tys. zł do 10 mln zł z przeznaczeniem na pasywne i aktywne elementy sieci (jak również na pozyskanie abonentów) w ramach jednego projektu inwestycyjnego w białych plamach telekomunikacyjnych (warunkowo także w szarych i czarnych plamach).
Zasadami udzielania instrumentów zwrotnych, wartością alokacji dostępnych środków na różne ich typy ma się zająć wyłoniony przez Ministerstwo Cyfryzacji komitet. Środkami będzie zarządzać Bank Gospodarstwa Krajowego, a bezpośrednio udostępniać operatorom instrumenty finansowe wybrane w przetargu, wyspecjalizowane instytucje finansowe.
Źródło: www.telko.in